Werktijdverkorting mogelijk bij omzetdaling door het coronavirus

Werktijdverkorting mogelijk bij omzetdaling door het coronavirus

16-03-2020

Indien door het coronavirus sprake is van tijdelijk minder werk, kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een vergunning voor werktijdverkorting worden aangevraagd. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.

Voor welke medewerkers?

De werkgever kan de werktijdverkorting aanvragen voor medewerkers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting worden aangevraagd.
Voorwaarden

De werkgever komt in aanmerking als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie, in dit geval het coronavirus, die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
De werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk.

Duur vergunning

De vergunning geldt in eerste instantie maximaal 6 weken. Is er na afloop van de vergunning nog geen sprake van verbetering, dan kan verlenging van de vergunning worden aangevraagd. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.
Wie betaalt de werknemer?

De werkgever betaalt het loon aan de werknemer door. Als de werknemers aan de voorwaarden voor een WW-uitkering voldoen, wordt de WW-uitkering aan de werkgever overgemaakt.

Aanvragen

Een ontheffing voor werktijdverkorting kan de werkgever uitsluitend aanvragen door gebruik te maken van een digitaal formulier: Aanvraagformulier werktijdverkorting
Vragen en of hulp nodig?

Onze adviseurs zijn volledig op de hoogte van de regelgeving omtrent werktijdverkorting. Heeft u vragen, dan kunnen zij voor u controleren of u voldoet aan de voorwaarden en/of voor u de vergunningsaanvraag verzorgen.