Anne te Koppele|ma, 18 maart 2024|Algemeen

‘Laat 2024 en 2025 geen verloren jaren worden voor de woningbouw.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer aan de vooravond van een debat over het grote tekort aan woningen. In de brief doen ze diverse voorstellen om dit te voorkomen.
De ondernemersorganisaties willen graag samen met Kamer en het (nieuwe) kabinet werken aan maatregelen die de stilvallende woningbouw weer lostrekken. ‘Zo is het belangrijk dat er snel meer locaties worden aangewezen voor nieuwbouw en dat het Rijk hier regie neemt. Ook moeten vergunningstermijnen worden versneld’, aldus de brief. MKB-Nederland en VNO-NCW vrezen dat 2024 en 2025 verloren jaren worden nu het aantal nieuwe bouwvergunningen alleen maar verder terugloopt en een aantal regelingen is gestopt.

Gevolgen voor personeel
Al enkele jaren lukt het niet om het gewenste aantal van 100 duizend nieuwe huizen per jaar te bouwen. De oorzaak is onder meer het gevolg van gestegen kosten, stijgende rentes, maar ook onzekerheid bij bouwers over het beleid van de overheid en onvoldoende locaties. Hierdoor zit de doorstroom op de woningmarkt op slot en rijzen prijzen de pan uit. Bedrijven en instellingen merken de gevolgen doordat personeel geen (betaalbare) woning kan vinden.

Mogelijk pakket aan maatregelen
Om het woningtekort de komende jaren niet verder te laten oplopen, is regie vanuit het kabinet dringend gewenst om regio’s die achterblijven qua nieuwe locaties aan te sporen meer plekken aan te wijzen en processen te versnellen. Die regie is ook nodig om te voorkomen dat andere belangrijke functies, zoals ruimte voor bedrijvigheid, economie en recreatie, in het gedrang komen.
Verder is volgens de brief onder meer structurele financiering nodig. De financiering voor de Woningbouwimpuls (WBI) en de Startbouwimpuls (SBI) lopen dit jaar af. Hierdoor dreigt verdere stilstand en achteruitgang van de woningproductie. MKB-Nederland en VNO-NCW vragen de Kamer om hier verantwoordelijkheid te pakken en er samen met het kabinet voor te zorgen dat deze regelingen in 2024 en 2025 worden voortgezet.
Verder maakt het grote verschil tussen het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen en woningen, 10,4 versus 2 procent, het minder aantrekkelijk om te investeren in projecten om bestaande complexen om te bouwen.

Uitvoeringsagenda Wonen: daadkrachtige uitvoering om problemen aan te pakken
Zie voor meer informatie over de exacte voorstellen onze brief aan de Tweede Kamer. En zie ook de recent gepresenteerde Uitvoeringsagenda Wonen, waarin een maatschappelijke coalitie van provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en consumentenorganisaties schetsen wat nodig is om tot versnelling én uitvoering te komen. MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen deze Uitvoeringsagenda Wonen.

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen