Anne te Koppele|ma, 15 april 2024|Algemeen

(Hoge) belastingrente
Bij het opleggen van (voorlopige) belastingaanslagen kan door de Belastingdienst belastingrente worden berekend. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend start in de meeste gevallen op 1 juli na afloop van het belastingjaar. Of er uitstel voor het indienen van de aangifte is verkregen is hierbij niet van belang, ook dan start de teller van de belastingrente op 1 juli.

Voor de vennootschapsbelasting geldt (sinds 1 januari jl.) een rentepercentage van 10% en voor de inkomstenbelasting (en overige belastingen) staat het rentepercentage op 7,5%! Het gaat dus al snel om grote bedragen.

Hoe kunt u de belastingrente zo veel mogelijk voorkomen?
Er wordt echter geen belastingrente in rekening gebracht als de voorlopige aanslag (VPB en IB) of aangifte inkomstenbelasting vóór 1 mei, of de aangifte vennootschapsbelasting vóór 1 juni, is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld.

Wellicht hebt u en/of de vennootschap een voorlopige aanslag betreffende het belastingjaar 2023 ontvangen of juist niet; voor beide situaties vragen wij nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende.

De voorlopige aanslag wordt door de Belastingdienst gebaseerd op uw fiscale situatie van de voorgaande jaren. De kans bestaat dus dat deze situatie voor 2023 niet meer actueel is. Teneinde het in rekening brengen van belastingrente zoveel mogelijk te beperken, is het dus van belang om de hoogte van de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk vast te laten stellen en aan te laten sluiten bij het geprognotiseerde belastbare bedrag/inkomen. Wij stellen u voor nog eens kritisch te kijken naar de voorlopige aanslagen.

Als u van mening bent dat de tot nu toe opgelegde voorlopige aanslagen niet overeenkomen met uw schattingen dan is het wenselijk dat er een verzoek tot wijziging van de voorlopige aanslag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Indien u wenst dat wij dat namens u (uw vennootschap/ vennootschappen) verzorgen dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via uw contactpersoon/relatiebeheerder.

Vragen?
Heb je vragen naar aanleiding van deze e-mail? Neem contact op met je contactpersoon bij Moore MKW of een van onze adviseurs. Zij helpen je graag verder.

(Bron: Moore MKW)

Heb je vragen?

Contact opnemen