Werkgeversadvies coronavirus

Werkgeversadvies coronavirus

10-03-2020

Het coronavirus is vastgesteld in Nederland. Arbodienst en voorkeursleverancier ArboNed vindt het belangrijk dat werkgevers zich voorbereiden op de mogelijke gevolgen. Daarom hebben zij een werkgeversadvies coronavirus opgesteld.

Dit werkgeversadvies is opgesteld met als doel om werkend Nederland op een gezonde en veilige manier aan het werk te houden en medische en maatschappelijke gevolgen van de huidige corona-uitbraak tot een minimum te beperken. Het biedt informatie en een praktisch handvat bij het opzetten van een bedrijfscontinuïteitsplan, inclusief het opstellen van een risicoprofiel van de eigen organisatie, zorgmaatregelen en continuïteitsmanagement. Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel opvolgen, zal dit werkgeversadvies regelmatig worden herzien. Check daarom regelmatig de website van ArboNed voor de laatste versie.

Download het werkgeversadvies