Team herstructurering en faillissementen

Team herstructurering en faillissementen

28-03-2017

Bas de Rijk

Advocaat Ondernemingsrecht

specialisatie faillissementen en vennootschapsrecht

Bas de Rijk is advocaat op de afdeling handels- en ondernemingsrecht en focust zich binnen die afdeling op faillissementen en vennootschapsrecht. In dit juridische kenniscentrum zal Bas de Rijk u periodiek op de hoogte houden van ontwikkelingen in het vennootschapsrecht en voorzien van concrete adviezen op dit vlak. Hieronder vindt u het eerste juridische blog van zijn hand over afspraken tussen aandeelhouders.

Heeft een u vraag over herstructureringen, faillissementen of vennootschapsrechtelijke zaken dan  kunt u bellen met Bas de Rijk (053 – 484 00 41) of een van de andere leden van het Team Herstructureringen en faillissementen.

 


 

Afspraken tussen aandeelhouders

 Bij de samenwerking tussen aandeelhouders is het belangrijk om over diverse aangelegenheden afspraken te maken en deze vast te leggen. In mijn praktijk als advocaat op het gebied van ondernemings- en faillissementsrecht zie ik daarvan geregeld de voordelen. In deze blog ga ik daarom kort in op de verschillende mogelijkheden voor aandeelhouders om dergelijke afspraken vast te leggen.

 Statuten geven de mogelijkheid om de B.V. in te richten naar de wensen van de aandeelhouders. Dit geldt niet alleen bij oprichting: een wijziging van de statuten kan namelijk ook in gang worden gezet door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. Statuten zijn wel gebonden aan een aantal wettelijke vereisten. Zo moeten de statuten worden opgenomen in een notariële akte en moeten deze worden gedeponeerd bij het handelsregister. Statuten zijn dus openbaar en voor iedereen in te zien en voor een wijziging van de statuten moet u opnieuw naar de notaris en zorg dragen voor een nieuwe deponering bij de Kamer van Koophandel.

 Openbaarheid kan een reden zijn om bepaalde afspraken niet in de statuten vast te leggen.  In dat geval kunt u een aandeelhoudersovereenkomst sluiten. Het grote voordeel is dat deze vormvrij is, en dus meer vrijheid biedt om met uw mede aandeelhouders naar eigen inzicht afspraken te maken. Let er dan wel op dat deze afspraken niet altijd de B.V. zelf binden maar vaak alleen de aandeelhouders in hun onderlinge verhouding.

Indien u vragen heeft over het aangaan of de uitleg van een aandeelhoudersovereenkomst, neem dan gerust contact met mij op.

S.J. (Bas) de Rijk

advocaat