Gedragscode Kleinzakelijke financiering

Gedragscode Kleinzakelijke financiering

30-07-2018

Een tip van Damsté. Let erop op dat op 1 juli 2018 de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking is getreden (hierna: de Gedragscode). Deze Gedragscode is van toepassing op alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken en heeft als doel aanvullende bescherming te bieden aan het MKB. Met de Gedragscode wordt de klant meer bescherming en duidelijkheid geboden. Daarnaast biedt de Gedragscode toegang tot een laagdrempelige geschilbeslechting via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.