Innovatiefonds Overijssel voor innovatieve ondernemers met groeiambitie

Innovatiefonds Overijssel
Heeft u als ondernemer een kansrijk idee, maar vindt u het lastig hiervoor financiering te vinden?

Innovatiefonds Overijssel biedt oplossingen aan ondernemers met groeiambities: leningen voor het ontwikkelen van innovatieve producten en/of diensten en risicokapitaal voor ondernemers met een goed plan. Zo ondersteunt de provincie Overijssel de regionale economie. PPM Oost is fondsmanager en begeleidt ondernemers bij het hele traject.

Financiële mogelijkheden
Innovatiefonds Overijssel kan uw bedrijf op verschillende manieren een financiële injectie geven, zodat u door kunt groeien. Participaties/leningen Met risicokapitaal (aandelenkapitaal en/of converteerbare leningen) participeren we in uw bedrijf van € 100.000 tot maximaal € 2,5 miljoen. Zo verstrekt u uw financiële vermogenspositie en krijgt u er een betrokken financier en/of
aandeelhouder bij.

Aantrekkelijk wanneer u zich in een fase bevindt waar het nog niet lukt uw kansrijke onderneming (volledig) vanuit de markt te laten financieren. De investering bedraagt maximaal 50% van de totale financieringsbehoefte, in de vorm van cofinanciering.

Innovatiekrediet

De financiering is een geldlening (tegen een vaste marktconforme rente) voor het uitvoeren van een projectplan. Het Innovatiekrediet bedraagt maximaal 50% van de kosten van het project, heeft een omvang tussen € 25.000 en € 75.000 per aanvraag en een maximale looptijd van 7 jaar.

Welke ondernemers komen in aanmerking?
> U bent actief in – of op het snijvlak van – topsectoren als HTSM (waaronder maakindustrie), Kunststoffen
en Chemie, Life Sciences, Agro-Food, Energie en Bouw en de Vrijetijdseconomie
> Uw onderneming is gevestigd in Overijssel of u gaat zich vestigen in Overijssel
> Uw bedrijf is een mkb-onderneming en niet beursgenoteerd
> U beschikt over een realistisch, goed onderbouwd ondernemersplan
> Uw plan is innoverend en leidt tot groei van uw bedrijf en/of extra werkgelegenheid

Hoe vraagt u financiering aan?
Participaties/leningen: in een persoonlijk gesprek bekijkt PPM Oost samen met u naar de mogelijkheden en lichten de aanvraagprocedure toe. Bel: 088 – 667 02 00 voor een afspraak of stuur uw aanvraag digitaal in via www.ppmoost.nl/innovatiekredietoverijssel

PPM Oost

PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, is de regionale durfinvesteerder in Oost-Nederland. Zij stelt de benodigde financiering én haar netwerk, kennis en kunde beschikbaar aan ondernemers in High Tech, Life Tech, Cleantech & Energy en investeert tevens in marktfondsen. Naast investeren helpt Oost NV ondernemers met innoveren, internationaliseren en (bedrijfs)infrastructuur.

PPM Oost staat voor actief beheer en coaching: ondernemen voor de maatschappij van de toekomst. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel en Regio Twente investeert PPM Oost in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen onder beheer van ruim 320 miljoen euro. Zo wordt een mooie bijdrage geleverd aan het behalen van regionale, economische, milieu- én werkgelegenheidsdoelstellingen.