Nancy Trip|do, 20 mei 2021|Algemeen

De impact van de Corona-crisis is voor het Overijsselse bedrijfsleven nog steeds groot. Om jou als ondernemer zo goed mogelijk te helpen hebben we je input nodig. Samen met de provincie Overijssel en Oost NL hebben VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden een vragenlijst opgesteld om de gevolgen van de crisis op ondernemers te onderzoeken. Dit is de vierde meting van het Overijsselse ondernemerspanel.

Wij zien dat de resultaten van de eerste drie metingen hebben geleid tot actie. De resultaten dienen dus als input voor de partijen, die samenwerken aan deze enquête. Zij betrekken de inzichten en resultaten uit deze enquête bij hun acties om de effecten van COVID-19 te overbruggen en de economie te herstellen. Je bijdrage is dus wederom van groot belang!

Doe ook mee!

Je kunt de enquête invullen door op deze link te klikken:  www.right.nl/overijsselsondernemerspanel

Bij voorbaat dank.

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Samen de schouders eronder en blijf fit!

 

Heb je vragen?

Contact opnemen