Nancy Trip|vr, 30 april 2021|Algemeen

Je wil je werknemers een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Daarvoor moet je de risico’s kennen en weten hoe je ze kunt aanpakken. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft je inzicht in de arbeidsrisico’s in jouw bedrijf en hoe je deze risico’s kunt verkleinen.

Als ondernemer met personeel ben je verplicht een RI&E te hebben. Dat staat in de Arbowet. En je RI&E moet actueel zijn. Heb je bijvoorbeeld aanpassingen gehad in je bedrijf, zoals een nieuwe manier van werken, nieuwe inrichting of een wijziging door regelgeving? Of spelen er zaken buiten het bedrijf, zoals de uitbraak van het coronavirus? Dan moet je de RI&E aanpassen. Je bekijkt opnieuw welke risico’s er in jouw bedrijf spelen.

Maak gebruik van deze vijf tips om je RI&E actueel te houden:

1. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staan geen termijnen voor het bewaren van stukken, dus ook niet van de RI&E. Vanuit goed werkgeverschap is het verstandig de RI&E voortdurend actueel te houden. Zo kun je risico’s gestructureerd aanpakken en de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen beperken. Actualiseren is eigenlijk een continu proces, maar we raden aan om de RI&E en het Plan van aanpak elke vier/vijf jaar compleet tegen het licht te houden.

2. Je moet je RI&E altijd direct aanpassen bij veranderde interne factoren, zoals inrichting van een nieuwe productielijn, uitbreiding van het dienstenpakket, een ingrijpende verbouwing of ingrijpende wijziging van werknemerstaken. De werkmethode of omstandigheid wijzigt dan en dat kan nieuwe risico’s met zich meebrengen.

3. Kijk niet alleen naar factoren binnen jouw bedrijf, maar ook daarbuiten. Is er nieuwe wetgeving van toepassing op de organisatie? Dan moet je de RI&E aanpassen. En ook de gevolgen van het coronavirus voor de werkwijze moet je meenemen in je RI&E. Verder is het wenselijk de RI&E aan te passen bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld techniek, ergonomie, bedrijfsgezondheidszorg, of arbeid en organisatie.

4. Het Plan van aanpak is de basis voor de verbeteracties, dus is het belangrijk het Plan van aanpak vaker te evalueren. Ga bijvoorbeeld na of de afspraken (op tijd) zijn nagekomen. Kijk ook kritisch naar oorzaken van eventuele ongevallen of verzuim. Misschien geeft dit nieuwe inzichten, wat betekent dat je nieuwe maatregelen moet invoeren of bestaande punten meer prioriteit moet geven.

5. De preventiemedewerker in het bedrijf is betrokken bij het opstellen van de RI&E. Heb je een personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad, dan schuift de preventiemedewerker regelmatig aan bij overleggen. Want bij plannen voor nieuwe investeringen, verbouwing of uitbreiding, kan hij direct het Plan van aanpak erbij pakken. Heb je 25 of minder werknemers in dienst, dan kun je als werkgever ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Kun je coaching en concreet advies gebruiken bij het uitvoeren van je RI&E of Plan van aanpak? Schakel dan laagdrempelig een ervaren arbo-deskundige in: Mijn preventie-expert.

COVID-19-inventarisatie Werken jouw werknemers coronaproof? De COVID-19-inventarisatie brengt in kaart of je alles goed hebt geregeld rond het coronavirus.

Heb je vragen?

Contact opnemen