Anne te Koppele|do, 17 februari 2022|Algemeen

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022

De politieke partijen zijn druk bezig met de promotie van verkiezingsprogramma’s. Ondernemers vormen vaak het hart van hun gemeente. Zij zorgen voor een levendige gemeente met voldoende voorzieningen en dragen bij aan de lokale economische ontwikkeling. Ondernemers zorgen ervoor dat een gemeente leefbaar is én blijft. Hiermee zetten ondernemers zich elke dag in voor hun gemeente, van Oldenzaal tot aan Hellendoorn, van Almelo tot aan Tubbergen en van Enschede tot aan Rijssen. Kortom, het economische en maatschappelijke belang van ondernemers op lokaal niveau – in alle 14 Twentse gemeenten- valt niet te onderschatten. Wat zijn de wensen van het lokale bedrijfsleven? Wat verwachten de ondernemers van ‘hun’ gemeente? En zo zijn er nog meer vragen te stellen en antwoorden te geven. Een goed moment voor MKB Twente om van zich te laten horen. MKB Twente heeft een viertal speerpunten gedefinieerd waar zij zich voor inzet, natuurlijk in het belang van ondernemers en ondernemen. Te weten:

  1. Afstemming van onderwijs op de (MKB-)arbeidsmarkt
  2. Digitalisering
  3. Duurzaamheid en circulariteit
  4. Mobiliteit (bereikbaarheid)

MKB Twente is een vereniging voor en door ondernemers, kennis delen en partijen verbinden staan op de eerste plaats. Maar MKB Twente doet veel meer dan dat. Zo hebben we recentelijk in de pers de lobby voor versoepeling gevoerd en het belang van ‘koop lokaal’ benadrukt.  Zoals gezegd, ondernemers ‘zorgen’ voor hun gemeente. MKB Twente wil ervoor zorgen dat ondernemers kunnen groeien. Daarvoor is het o.a. belangrijk dat ondernemers bereikbaar blijven, allen op hun eigen manier. Ontsluiting van binnensteden voor winkeliers, tot aanvoer van grondstoffen voor productiebedrijven. Ook innovatie en toekomstbestendigheid zijn cruciaal, kunnen ondernemers digitaal meekomen? Ze hebben de juiste kennis nodig, de ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity en cybercrime gaan helaas harder dan menig ondernemer kan bijbenen. Om in vraag te blijven voorzien en om bij te blijven is personeel nodig, van ‘handjes’ tot aan ICT specialisten. MKB Twente maakt zich hiervoor sterk. MKB Twente verbindt ondernemers, onderwijs en overheid. Met visie en inzicht waarbij werknemer en werkgever centraal staan.

We horen graag wat er bij jou als ondernemer leeft! Stuur een e-mail naar secretariaat@wordpress-802619-4310478.cloudwaysapps.com

Lees hier de handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2022 van MKB Nederland en VNO NCW.

Heb je vragen?

Contact opnemen