Anne te Koppele|wo, 20 december 2023|Algemeen

‘De innovatiebox – een regeling van de overheid voor een aantrekkelijk R&D en innovatieklimaat – draagt bij aan een goed investeringsklimaat voor innovatieve activiteiten in Nederland.’ Dat blijkt uit een nieuwe evaluatie van de regeling in opdracht van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat.

‘Bedrijven -van innovatieve start- en scale-ups tot grote internationaal opererende bedrijven- hebben de keuze waar ze hun onderzoek en ontwikkeling (R&D) uitvoeren. Voor een goed investeringsklimaat zijn meerdere factoren van belang, maar deze evaluatie toont eens en te meer aan dat de innovatiebox een onmisbaar instrument is om als Nederland aantrekkelijk te blijven voor innovatieve bedrijven, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Belangrijke regeling voor 3.200 bedrijven
Zo’n 3.200 kennisintensieve bedrijven maken in Nederland gebruik van de Innovatiebox (waarvan 2.700 mkb). De regeling geeft volgens de evaluatie een positieve (fiscale) prikkel om juist in Nederland te zorgen voor de ontwikkeling en het vermarkten van nieuwe producten. De Innovatiebox vormt daarmee een logisch duo met de WBSO die het onderzoek zelf (fiscaal) ondersteunt. Door de twee regelingen is Nederland nog altijd een aantrekkelijk land voor innovatieve investeringen die nodig zijn voor onze toekomstige economie. Vrijwel alle landen hebben inmiddels dit soort regelingen en ze zijn dan ook belangrijk om concurrerend te blijven. In 2021 boden 22 van de 38 OESO-landen dergelijke regelingen aan. In de Europese Unie 17 en dit aantal neemt toe.

Belangrijke ecosystemen
De innovatieve bedrijven die gebruik maken van de innovatiebox verrichten de bulk van de R&D in ons land en betalen een relatief groot deel van de Nederlandse winstbelasting. ‘De innovatiebox kost geen geld maar verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Het laat zien hoe belangrijk het is om succesvolle R&D aan Nederland te binden’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Ook wijzen de ondernemersorganisaties op het feit veel van de grotere bedrijven die de regeling gebruiken spin in het web zijn van talrijke innovatie ecosystemen met veel mkb-bedrijven.

Investeringsklimaat onder druk
Het ondernemings- en investeringsklimaat in Nederland staat al langere tijd onder druk. Zowel door externe factoren als de geopolitieke ontwikkelingen, de hoge energieprijzen en een enorm tekort aan (technisch) talent, maar ook door onzekerheid bij bedrijven over de stabiliteit van het Nederlandse beleid. Iets wat van groot belang is voor lange termijn investeringsbeslissingen. Zo is er momenteel onzekerheid over bijvoorbeeld de 30%-regeling, de inkoop van eigen aandelen én het Nationaal Groeifonds. ‘Dat is zorgelijk, want dit voedt de twijfel bij juist de kennisintensieve bedrijven die zo belangrijk zijn voor de toekomst van onze economie en de grote transities die we willen bewerkstelligen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Mkb nog beter helpen
Volgens de ondernemersorganisaties laat deze evaluatie nu onomstotelijk zien hoe belangrijk deze regeling is voor onze toekomstige economie en moet hier dan ook niet aan gemorreld worden. Zoals blijkt uit de evaluatie zal de schatkist daar onder lijden. Het zou volgens de ondernemersorganisaties wel goed zijn om te bezien hoe het (micro) midden- en kleinbedrijf nog beter toegang kan krijgen.

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen