Anne te Koppele|di, 19 december 2023|Algemeen

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland is blij met de extra 30 miljoen die Invest International beschikbaar stelt om de exportmogelijkheden van het Nederlandse mkb te bevorderen, zoals vandaag in zijn aanwezigheid in Den Haag bekend is gemaakt. Daarmee verdubbelt de investeerder namens de Nederlandse overheid het budget voor exportfinanciering tot een totaal van 60 miljoen. Naast die verhoging is het nu ook mogelijk om bijbehorend werkkapitaal mee te financieren.

De extra storting in het speciale mkb-exportfonds is gedaan omdat de aanvraag groter is dan was voorzien. ‘We hebben honderden aanvragen van Nederlandse ondernemers liggen die willen exporteren, maar geen financiering kunnen krijgen’, zegt Joost Oorthuizen, ceo van Invest International. ‘Het is goed dat Nederlandse mkb’ers ons weten te vinden. Voorheen konden zij vaak zakendoen met eigen Nederlandse banken, maar dat is veel lastiger geworden.’

Mogelijkheden te beperkt
Vonhof beaamt dat. ‘Nederland is een van de meest open economieën ter wereld. We verdienen een derde van onze nationale boterham over de grens en het mkb neemt daarvan – met meer dan 120.000 exporterende bedrijven – een groot deel voor zijn rekening. Goede exportfinanciering is voor die ondernemers cruciaal, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt en de kosten vaak relatief hoog. Net als mkb-financiering in het algemeen zit het grootste probleem bij kleine kredieten, tot maximaal 1 miljoen euro. Het is dus ontzettend goed dat Invest International in dat gat stapt en het budget van de betreffende regeling fors verhoogt.’

Convenant mkb-financiering
Invest International is een van de partijen die vorige de handtekening hebben gezet onder het nationaal convenant mkb-financiering, dat op initiatief van MKB-Nederland tot stand is gekomen om het financieringsklimaat voor het mkb te verbeteren. In vergelijking met andere Europese landen scoort Nederland nu onvoldoende: mkb-ondernemers met een financieringsvraag worden vaker door de bank afgewezen dan in landen om ons heen en ook het percentage kleinere bedrijven dat ontmoedigd afhaakt ligt hier hoger dan gemiddeld in Europa. Begin deze maand is voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel door het ministerie van EZK benoemd tot speciale gezant mkb-financiering. Hij gaat de regie voeren op alle onderdelen van het convenant en bewaakt de voortgang.
Invest International biedt de financieringsoplossing voor het mkb in samenwerking met OHV en Atradius Dutch State Business aan.

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen