Anne te Koppele|wo, 20 december 2023|Algemeen

Vanaf 1 januari aanstaande is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor een goede werking van de wet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een digitale tool ontwikkeld, die het afgelopen jaar in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties is onderworpen aan een mkb-toets. ‘Wat er na tal van verbeteringen nu staat, is mkb-vriendelijk en goed werkbaar voor ondernemers’, zegt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland, die hierover samen met vertegenwoordigers van de betrokken branches een afsluitend bestuurlijk overleg heeft gehad met demissionair minister Hugo de Jonge.

De Omgevingswet is een ongekende dereguleringsoperatie. Ruim 150 wetten en regels staan vanaf het nieuwe jaar in één wet en vijf uitvoeringsregelingen. De wet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten van 400.000 bedrijven die gevolgen kunnen hebben voor die leefomgeving en is nodig om de grote opgaven als klimaatadaptatie, woningbouw en energietransitie integraal het hoofd te kunnen bieden. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben aan de wieg gestaan van deze unieke operatie. De nieuwe wet betekent snellere procedures, integrale benadering van de leefomgeving, duurzaamheid, meer flexibiliteit en meer mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Ondernemen wordt hierdoor voorspelbaarder en procedures worden uiteindelijk sneller en goedkoper.

Mkb-toets
Voor een goede werking van de wet in de praktijk heeft het ministerie van BZK het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Dat hebben ondernemers nodig voor het aanvragen van vergunningen, het doen van meldingen, het weten waar wat mag en welke technische maatregelen binnen een bedrijf nodig zijn om aan de regels te voldoen. In het kader van de mkb-toets hebben onder andere BOVAG, Metaalunie, Bouwend Nederland en Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) het afgelopen jaar aan de ontwikkeling van het systeem meegewerkt en op ‘mkb-vriendelijkheid’ in de praktijk laten testen door ondernemers. Na tal van verbetersuggesties is het systeem gereed en heeft het bedrijfsleven vertrouwen in een werkbaar DSO op 1 januari 2024.

Samenwerking
Volgens Vonhof verdient het ministerie complimenten voor de manier waarop het DSO in samenspraak met het mkb tot stand is gekomen. En dat geldt ook voor de brancheorganisaties die hun bijdrage hebben geleverd. ‘We hebben het afgelopen jaar zowel bestuurlijk als ambtelijk hierop goed met elkaar samengewerkt, en met resultaat. Ook na implementatie blijven we erbij betrokken om te zien hoe alles straks in de praktijk gaat.’ De voorzitter van MKB-Nederland noemt het DSO een mooi voorbeeld van hoe de mkb-toets, die ooit uit de koker van de ondernemersorganisatie zelf is gekomen, kan bijdragen aan het mkb-vriendelijk maken van wet- en regelgeving en digitale systemen.

Vergunning
Voor ondernemers is het van belang te weten dat zij niets hoeven te doen als zij hun bedrijf niet veranderen. Milieuvergunningen, lozingsvergunningen en meldingen blijven gelden. Wie in 2024 een vergunning nodig heeft, moet die aanvragen bij het nieuwe digitale stelsel Omgevingswet (DSO).

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen