Een samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten en UWV Werkbedrijf

Wij werken samen op zowel het gebied van werkzoekendendienstverlening, als op het gebied van werkgeversdienstverlening. Door middel van een gezamenlijke aanpak proberen we mensen met een WW-uitkering, bijstandsuitkering of arbeidshandicap aan een passende baan te helpen.

Werkgevers helpen wij graag bij het vinden van geschikte kandidaten, lichten we voor over de diverse subsidies en regelingen die er zijn en staan we graag bij, bij zaken als mobiliteit- & preventievraagstukken en ontslagzaken.