Vitalentiz heeft als doel het activeren van “Vitaal Talent in Zaken”. Een verzameling individuen bepalen het succes van een organisatie! Goed in je vel zitten en een passende baan hebben, met vertrouwen en plezier naar je werk willen gaan, een zinvolle bijdrage leverend aan het succes van de organisatie.

Het werkende leven zorgt continue voor uitdagingen. Verandering is de enige constante factor en vereist flexibiliteit van organisaties en haar medewerkers. Goed zicht op de fysieke en mentale weerbaarheid, het beschikbare talent potentieel en de manier van samenwerken, is een voorwaarde. Vitalentiz levert dit zicht. Ruime ervaring en kennis wordt ingezet, vanuit een professionele, positieve en persoonlijke benadering.

De dienstverlening is ondergebracht in een viertal pijlers; Werktalenten, Werkvitaliteit, Werksynergie en Werkgeverwissel. Deze pijlers vormen het fundament onder een voorheen niet bestaand woord; “Werkverblijding”. Het is een werkwoord en betekent niet anders dan; “het omzetten van plezier naar een langdurend en bestendig gevoel van geluk binnen de werkomgeving”! De werkwijze is altijd maatwerk, zeer mensgericht, praktisch en uiteraard resultaatgericht.