Een verstandig ondernemer weet hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De hoofdzaak is natuurlijk uw bedrijf. Daar draait het om. Maar daarnaast zijn er nog veel meer zaken die zijn aandacht vragen, zaken die niet onbelangrijk zijn voor het bedrijf.    

Daarbij kan onder meer worden gedacht aan infrastructuur, bewegwijzering, contacten met de plaatselijke overheid, gezamenlijke inkoop van diensten, het bieden van een uitstekend netwerk etc.

De Belangenvereniging Ondernemers Havengebied (BOH) is hiervoor uw partner.

De BOH is opgericht in 1989 en telt momenteel ruim 125 leden. Het algemene doel van de vereniging is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van ondernemingen die op het Havengebied zijn gevestigd.

Welkom op onze site van de BOH! Op de volgende pagina’s geven wij u informatie over onze activiteiten en projecten, de bestuursindeling, ledeninformatie, nieuwsbrieven en kunt u vragen en opmerkingen aan ons kwijt.