Anne te Koppele|do, 13 juli 2023|Algemeen

Wat als je medewerker zich ziekmeldt vanaf zijn vakantieadres? En hoe zit het als je zieke werknemer op vakantie wil? ArboNed vertelt je graag hoe het zit.

Wat als je medewerker zich tijdens de vakantie ziekmeldt?

Om problemen te voorkomen is het verstandig om in je verzuimprotocol regels op te nemen over ziekte tijdens vakantie. Bijvoorbeeld: ‘Bewaar bewijzen van het bezoek aan de arts in de vakantieplaats.’ Meer regels vind je hier. Verder is het belangrijk om het verzuimprotocol met alle medewerkers te delen.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie. Moet ik dit toestaan?

Wil je zieke medewerker op vakantie en twijfel je of dat de re-integratie belemmert? Dan kun je de bedrijfsarts om advies vragen. Hij kan op medische gronden beoordelen of een vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslis jij, op basis van dit advies, of je medewerker op vakantie kan en mag. Als er geen medische belemmering en geen zwaarwegend bedrijfsbelang is, dan kun je de vakantie niet weigeren. Je zieke medewerker moet dan wel vakantiedagen opnemen. In dit bericht lees je er meer over.

Kunnen vakantiedagen worden aangemerkt als ziektedagen?

Als je medewerker ziek is geworden tijdens zijn vakantie, dan mogen ziektedagen niet aangemerkt worden als vakantiedagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, waaraan de wet deze voorwaarden stelt.

 

ArboNed wenst je een fijne zomervakantie!

Heb je vragen?

Contact opnemen