Anne te Koppele|di, 13 februari 2024|Algemeen

MKB Twente – Transitie

MKB Twente is gehuisvest in het hoofdgebouw van Hogeschool Saxion in Enschede. Er is veel aanloop van studenten die geïnteresseerd zijn in wat MKB-Twente allemaal doet en die vragen hebben of advies willen. Dat draagt er zeker toe bij dat het aantal leden blijft groeien, met name met jongeren, die voor slechts 75 euro per jaar lid kunnen worden. En juist voor al die jongeren zet MKB Twente zich steeds meer in, bijvoorbeeld met het Buddy-traject waarbij jonge ondernemers worden gekoppeld aan ervaren ondernemers. En dan is er het Transitieplaza, in het voorjaar van 2022 geïnitieerd door MKB Twente-voorzitter Albert van Winden. “We zijn ver gevorderd met de voorbereiding en op 1 januari 2024 gaan we van start.”

De feiten: Twente kent ongeveer 47.000 MKB-bedrijven en is daarmee de grootste banenmotor in de regio. En de roep om personeel wordt steeds luider. Alleen al in de bouw en techniek zijn er al 3.200 vacatures, die zo snel mogelijk moeten worden ingevuld, onder meer om aan de grote vraag naar het verduurzamen van zo’n 450.000 duizend woningen in Twente te kunnen voldoen. Het probleem is alleen dat die sectoren nauwelijks nieuw personeel kunnen vinden. Werk aan de winkel dus!

“Er was nog geen opleiding die leerlingen opleidt tot vakmensen gespecialiseerd in verduurzaming van gebouwen”

Entree-opleiding met baangarantie
Albert: “Over dit onderwerp sprak ik begin 2022 met bouw- en installatie-gerelateerde bedrijven en legde de vraag voor of er geen consortium gevormd zou kunnen worden waar opdrachtgevers dichtbij en betrouwbaar vakmensen kunnen inhuren. Ze vonden het een positieve gedachte, maar ja, personeel… Knellend probleem daarbij is dat er geen aparte opleiding is die leerlingen opleidt tot vakmensen die gespecialiseerd zijn in verduurzaming van gebouwen. Daarover ben ik gaan praten met John van der Vecht, toen nog voorzitter van het College van Bestuur van ROC van Twente. We waren het er al snel over eens dat die opleiding er moest komen en dus zijn we meteen aan de slag gegaan met het uitwerken van het idee. Het resultaat was de start van een entree-opleiding onder de naam Transitieplaza. Die heeft als doel om (zij)instromers en omscholers met bepaalde skills in drie à zes maanden op te leiden in één bepaalde activiteit op het gebied van duurzaamheid, zoals het plaatsen van een warmtepomp of het isoleren van een woning. Hiervoor volgen ze twee dagen per week een opleiding bij het ROC van Twente, locatie De Sumpel in Almelo, en de overige drie dagen lopen ze mee bij één van de aangesloten bedrijven. Diezelfde bedrijven creëren gezamenlijk, elk vanuit hun expertise, een aantrekkelijke, state of the art showroom in De Sumpel waardoor de opleiding meteen heel visueel wordt ondersteund. De leerlingen kunnen hun ogen daar de kost geven en over alle activiteiten informatie krijgen. Ze kunnen gericht onderzoeken wat hun het mooiste en leukste lijkt en heel gericht en snel een vak leren, dat ze meteen in de praktijk kunnen brengen. En wat de motivatie om aan de opleiding deel te nemen nog meer te vergroot, geldt dat ze gedurende de opleiding hun uitkering behouden en, nog belangrijker, dat ze daarna een garantie hebben op een baan die ze leuk vinden.” Om het opleidingstraject Transitieplaza in vier woorden te omschrijven: kort, krachtig, laagdrempelig, skillsgerelateerd.

Breed draagvlak belangrijk
Aan Transitieplaza levert ook het Twents fonds voor Vakmanschap zijn bijdrage en er wordt aangesloten bij het actieplan Techniek, de nieuwe (Twentse) arbeidsmarktstructuur en de Twente Board strategie. Albert: “We willen niet alleen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het personeelstekort in de bouw- en installatiebranche, maar ook om het ongekende talent dat nu nog in de kaartenbakken van het UWV zitten tot zijn recht te laten komen. Dat geldt dus ook voor mensen zonder diploma en statushouders. En niet te vergeten leerlingen van ROC van Twente die dreigen uit te vallen. Voor hen willen we een transitie tot stand brengen naar een nieuwe, hoopvolle stap in hun leven. En het betekent uiteindelijk natuurlijk een impuls voor de verduurzaming van woningen in Twente omdat er in korte tijd meer vakmensen aan het werk kunnen. En belangrijk is dat het UWV al tientallen mensen in hun kaartenbakken heeft gevonden die voor de opleiding in aanmerking komen. Die positieve inzet van het UWV is van groot belang. Zij hebben ook toegezegd dat mensen die de opleiding gaan volgen, na een intensieve intake gericht op maatwerk, ook van hun kant goed voorbereid en begeleid worden.” Albert geeft daarmee aan dat een breed draagvlak voor Transitieplaza belangrijk is. Dus is het ook van belang dat de overheid, de veertien Twentse gemeenten, dat initiatief in financiële zin ondersteunt. Met zo’n breed draagvlak kan ook in zijn algemeenheid meer gewerkt worden aan een betere afstemming tussen allerlei vormen van onderwijs en wat het bedrijfsleven wil en nodig heeft. Transitieplaza is een heel praktische invulling van die gewenste afstemming.”

“(Zij)instromers en omscholers in drie à zes maanden opleiden in één bepaalde activiteit op het gebied van duurzaamheid”

Golden Gate
Primair van belang is natuurlijk ook dat bouw- en installatie-gerelateerde bedrijven zich blijven aanmelden. “Er hebben zich nu vijftien bedrijven aangemeld om mee te denken en mee te werken. Als we op 1 januari van start gaan, zullen dat er vijfentwintig zijn. En het gaat echt om mooie bedrijven die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de bouw in Twente. Dank aan Thermo Solutions, gespecialiseerd in spouwmuurisolatie, Zonnex, specialist in zonwering, bouwbedrijf Ter Steege, Triple A Isolatie, Trebbe Bouw en aannemer Hausmachers die zich bezig houdt met het volledig verduurzamen van gebouwen.” Al die bedrijven zullen samen met onderwijs en overheid de zogenaamde Golden Gate creëren voor de studenten. Dat betekent dat je als degene die zich heeft aangemeld voor de opleiding de showroom niet uitgaat zonder een passend traject binnen de Transitieplaza-scope Klimaat+Energie+Bouw+Techniek. Albert, tot slot: “Of daarbuiten, mocht dat gedurende de opleiding een meer gewenste richting zijn.”

“Leerlingen behouden gedurende de opleiding hun uitkering behouden en hebben een garantie op een baan die ze leuk vinden”

Meld je aan!
MKB Twente-voorzitter Albert van Winden: “Ben jij als ondernemer actief in de bouw- en installatie-gerelateerde branche en zou je aan Transitieplaza willen bijdragen? Neem dan contact met mij op via 06 – 41 60 61 69 of secretariaat@wordpress-802619-4310478.cloudwaysapps.com).

De doelstellingen in een notendop

  • Vermindering van de spanning op de Twentse arbeidsmarkt door extra gemotiveerde handen.
  • Onbenut Human Capital plaatsbaar maken.
  • Voldoende vakmensen opleiden, die een randvoorwaarde zijn voor een ambitieus klimaatbeleid, nu maar ook op weg naar 2050.
  • Het versterken van de MBO-scholen als regionale opleidingscentra waarin ook volwassenen een leven lang leren en nieuwkomers, op basis van de nieuwe inburgeringswet, vanaf dag één leren en integreren.
  • Het versterken van de regionale economie, het bedrijfsleven en het vestigingsklimaat.

MKB Twente – Transitieplaza
Albert van Winden
06 – 41 60 61 69
secretariaat@wordpress-802619-4310478.cloudwaysapps.com
www.mkb-twente.nl

Heb je vragen?

Contact opnemen