Nancy Trip|do, 15 april 2021|Algemeen

Thuiswerken is een belangrijke verplichte maatregel tegen verspreiding van het coronavirus. Ook u zult hier met uw bedrijf noodgedwongen mee te maken hebben. Thuiswerken biedt gelukkig veel voordelen, maar het kan ook de nodige uitdagingen en risico’s met zich meebrengen. Graag helpt ArboNed u hiermee in samenwerking met MKB Twente en Twente Mobiel (onderdeel provincie Overijssel).

Subsidie thuiswerkplan
Om werkgevers en werknemers te stimuleren het thuiswerken structureel en gezond in te richten en tegelijk te zorgen voor een goede spreiding van mobiliteit, is er de Voucherregeling thuiswerkplan van de provincie Overijssel. Dit betekent dat u als (middel)grote werkgever in Overijssel subsidie kunt aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan voor u opstelt.

ArboNed regelt het voor u
Maakt u nog geen gebruik van deze aantrekkelijke regeling? Dan maakt ArboNed het u graag gemakkelijk door het aanvraagproces van de subsidie en het opstellen van het thuiswerkplan uit handen te nemen. Zo beschikt u dankzij deze regeling, zonder kosten over advies en een professioneel en toekomstbestendig thuiswerkplan ter waarde van €3.000 voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers.
RI&E op orde
Omdat de arbeidsomstandigheden in verband met het thuiswerken veranderen, moet u volgens de Arbowet ook de Risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) hierop aanscherpen. Doordat u met het thuiswerkplan de risico’s van thuiswerken goed in kaart brengt, voldoet het thuiswerkplan tevens als update op uw RI&E en Plan van aanpak. Zo vangt u twee vliegen in één klap.
Hoe werkt het?

 • Wilt u gebruik maken van de provinciale Voucherregeling thuiswerkplan en u hierin laten bijstaan door ArboNed, e-mail dit dan naar Joline.van.Schooten@arboned.nl.
 • Gebruik als onderwerp: ‘Voucherregeling thuiswerkplan’ en de naam van uw bedrijf.
 • Voeg bij deze e-mail een scan van de door u ingevulde en getekende machtiging
 • Wij vragen de subsidie vanuit de Voucherregeling thuiswerkplan voor u aan.
 • U ontvangt hiervan een bevestiging van ons.
 • Martin van den Heuvel, arbeids- en organisatiedeskundige bij ArboNed in uw regio, maakt vervolgens een afspraak met u om samen het thuiswerkplan op te stellen.
 • U ontvangt van hem het uitgewerkte thuiswerkplan inclusief een implementatieadvies voor uw bedrijf.
 • Dit bevat naast alle verplichte aandachtspunten onder andere ook: thuiswerkregeling en -beleid, wetgeving en CAO afspraken, nodige maatregelen, adviezen en tips rond effectief thuiswerken en het voorkomen van gezondheidsrisico’s.
 • De voor u aangevraagde subsidie ter hoogte van het factuurbedrag van ArboNed ontvangt u van Twente Mobiel. Dit bedraagt: €3000 voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers
 • U ontvangt de factuur voor dit bedrag van ArboNed.
 • Zo kost het thuiswerkplan en het implementatieadvies u onder aan de streep helemaal niets. Maar let op, wacht niet te lang met aanvragen. De provinciale Voucherregeling thuiswerkplan is geldig tot 1 juli 2021, tenzij het beschikbare budget van €250.000 eerder is bereikt.
Ik hoor graag van u. Samen zorgen we ervoor dat uw werknemers gezond en veilig thuis kunnen (blijven) werken. Tijdens én na de coronacrisis.

Heb je vragen?

Contact opnemen