Anne te Koppele|ma, 8 november 2021|Algemeen

Openstelling tweede tranche REACT-EU per 15 december

Opnieuw kan door innovatieve ondernemers in Oost-Nederland fors geïnvesteerd worden in het herstel van de regionale economie.

Voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel na Covid-19-pandemie wordt door de Europese Unie, voor de tweede keer een bedrag beschikbaar gesteld voor Oost Nederland. Dit tweede bedrag van € 60,5 miljoen is toegezegd na een intensieve lobby door de Provincies Overijssel en Gelderland.

Aanvragen

Van het door de EU toegekende bedrag is per 15 december € 50 miljoen beschikbaar voor projectaanvragen in de categorieën ‘ontwikkelingsprojecten’ en ‘gedeelde faciliteiten. Het resterende bedrag van de beschikbare middelen in deze tweede tranche wordt gereserveerd voor inzet via een revolverend fonds.
De openstellingsdatum is enkele weken opgeschoven om belangstellenden meer tijd te geven om tot goede voorstellen te komen. Let wel: de verwachting is dat het budget op de eerste dag overtekend wordt. Het is dus raadzaam om op 15 december ook daadwerkelijk in te dienen. Mocht er op 15 december voor meer budget worden aangevraagd dan binnen het plafond beschikbaar is, dan vindt er onder de volledige aanvragen een loting plaats die de volgorde bepaalt. Lees meer >>

Heb je vragen?

Contact opnemen