Anne te Koppele|do, 17 november 2022|Algemeen

MKB-Nederland is bij met het jaarbericht de Staat van het mkb van het Comité voor Ondernemerschap. Dat ondersteunt de visie van de ondernemersorganisatie dat ondernemers – zeker in deze ingewikkelde tijden – behoefte hebben aan een overheid met een lange termijnvisie. ‘Opvolgende crises ontnemen het zicht op structurele trends en de toekomst. Het is dan nog lastiger ondernemen als het beleid van de overheid ook een onzekere factor is”, zei voorzitter Jacco Vonhof vanmiddag in Den Haag, waar hij in het bijzijn van HKH Koningin Máxima het rapport overhandigd kreeg.

Veel gevraagd en verwacht
In de nieuwe editie van het jaarbericht schetst het Comité, waarvan de Koningin lid is, terecht dat er veel van ondernemers wordt gevraagd en verwacht. Ze moeten (verder) verduurzamen en digitaliseren, maar tegelijk is daar ook voldoende financiering en personeel voor nodig en dat is een probleem. Een routekaart, aldus het comité, moet hen helpen om antwoord te geven op de vraag: hoe dan? ‘Het mkb moet meer dan ooit investeren. Dat kan alleen als ondernemers een wenkend perspectief wordt geboden’, aldus het comité.

Fundamenten versterken
Het Comité vindt het noodzakelijk om de fundamenten van het ondernemingsklimaat te versterken en vraagt daarom aandacht voor drie S’en. Er zijn structurele maatregelen nodig, gericht op versterking van de productiviteit en het verdienvermogen. Dat kan alleen in samenhang: er is behoefte aan een nationale routekaart waarin beleidsambities gecombineerd worden. Dat vraagt ook om samenwerking en bundeling van beleids- en uitvoeringskracht, tussen ministeries, tussen overheden en met sociale partners en het bedrijfsleven.

Voorspelbaarheid
Volgens EZK-minister Mickey Adriaansens, die het rapport vanmiddag ook kreeg overhandigd, is blijven innoveren essentieel voor onze toekomstige welvaart. “Om mkb’ers daarbij te helpen en hun ondernemerschap te stimuleren moeten wij als overheid onder andere zorgen voor stabiliteit en voorspelbaarheid. Met mijn Strategische agenda voor het ondernemingsklimaat in Nederland wil ik ondernemers meer houvast bieden. Het vandaag gepresenteerde voorstel voor een routekaart is daarin een relevante eerste stap.”

Duurzame verantwoordelijkheid
Adriaansens en Vonhof kregen het jaarbericht vanmiddag overhandigd tijdens een werkbezoek met de Koningin in het kader van de Dag van de Ondernemer aan het Haagse bedrijf Secrid. Dat maakt duurzame beschermhoezen voor passen en portefeuilles op zakformaat vanuit sociale en duurzame verantwoordelijkheid. Alles wordt CO2-neutraal en handmatig geproduceerd in sociale werkbedrijven in Nederland.

Heb je vragen?

Contact opnemen