Anne te Koppele|do, 16 november 2023|Algemeen

Balans vinden tussen werken en leren middels de leercultuurscan!

Een Leven Lang Ontwikkelen is makkelijk gezegd, maar hoe vind je een juiste balans tussen werken en leren binnen je bedrijf?

Natuurlijk is het belangrijk dat je medewerkers zich in je bedrijf kunnen door ontwikkelen. Voor de mensen zelf en voor de continuïteit van je bedrijf.  Maar hoe hou je de balans tussen “het werk moet wel af” en “zorgen dat de medewerkers voldoende tijd en ruimte hebben om zich te ontwikkelen”?

Er ligt daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer om Leven Lang Ontwikkelen georganiseerd en geborgd te krijgen binnen je bedrijf. Bij een bedrijf dat leren en ontwikkelen goed vormgeeft heerst een positieve leercultuur en dit kent per saldo voor alle betrokkenen eigenlijk alleen maar voordelen.

 

Waar gaan we je mee helpen?

Leren en ontwikkelen is zoveel meer dan medewerkers een formele opleiding laten volgen. Leven Lang Ontwikkelen begint bij inzicht en een duidelijk stappenplan.

In de praktijk merken we dat bedrijven het lastig vinden om met hun eigen leercultuur aan de slag te gaan. Waar begin je, waar sta je en hoe kom je verder? Daarom is Leerwerkloket Twente een samenwerking aangegaan met de Hogescholen Windesheim en Saxion. Daarbij zijn de belangrijkste uitgangspunten en voorwaarden voor de opzet van een positieve leercultuur uitgewerkt in een in praktijk toepasbaar leercultuurmodel.

 

Wat vragen we van jou?

  • Minimaal 15 medewerkers, dit om anonimiteit te garanderen richting je medewerkers,  gaan een gevalideerde digitale vragenlijst in korte tijd (15-20 min) invullen, hiermee halen we de huidige stand van zaken op qua leercultuur binnen je bedrijf;
  • Op basis van de scores worden de uitkomsten op de verschillende bouwstenen in een PDF rapportage weergegeven met concrete adviezen;
  • De adviseur van Leerwerkloket Twente duidt in een persoonlijk gesprek met jou de resultaten in deze rapportage en samen wordt gekeken welke vervolgacties je bedrijf kan nemen om de huidige leercultuur te verbeteren;
  • Ook krijgt jouw bedrijf bruikbaar inzicht in hoe de uitslag zich verhoudt tot die vanandere bedrijven die de leercultuurscan hebben ingezet, zodat je weet waar je staat.

Wat levert het op?

Je krijgt op een snelle en eenvoudige wijze een eerlijk en duidelijk inzicht in je leercultuur op dit moment.

Concreet levert dit het volgende op om Leven Lang Ontwikkelen verder vorm te kunnen geven:

  • De rapportage helpt bij het bepalen van prioriteiten en acties om het HR-/ontwikkelbeleid van je bedrijf verder te optimaliseren;
  • Het biedt je bedrijf inzichten en richting om een omgeving te creëren waarin medewerkers optimaal gefaciliteerd worden om naast het werk te leren;
  • De uitkomsten worden anoniem gebenchmarkt met andere bedrijven zodat je kunt bepalen waar je bedrijf staat in verhouding tot concurrenten op de arbeidsmarkt;
  • De adviseur van Leerwerkloket Twente kent de regionale partijen en financiële/subsidie mogelijkheden waarmee de gewenste vervolgstappen kunnen worden gezet.

 

Aanmelden via secretariaat@wordpress-802619-4310478.cloudwaysapps.com

Heb je vragen?

Contact opnemen