Anne te Koppele|wo, 19 oktober 2022|Algemeen

Het is goed dat het kabinet gehoor geeft aan de maatschappelijke zorgen over de extreem gestegen energielasten. Tegelijkertijd zien wij dat de koopkracht van ondernemers nog harder daalt dan de koopkracht van gezinnen. Ook de investeringskracht van ondernemingen is in het geding juist in een tijd waarin ondernemingen voor grote investeringen staan, bijvoorbeeld vanwege de energietransitie.’ Dat schrijven MKB-Nederland en VNO-NCW in hun commentaar op het Belastingplan dat binnenkort in de Tweede Kamer wordt besproken.

Ongelukkige timing
Ze wijzen er in de brief op dat een aanzienlijk deel van de koopkrachtreparatie wordt gefinancierd met aanzienlijke lastenverzwaringen voor ondernemers. Het gaat om een verhoging van onder meer tarieven in de Vpb, box 2 en de overdrachtsbelasting, maar ook om het sneller versoberen van de zelfstandigenaftrek, het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van de gebruikelijkloonregeling en het afschaffen van de middelingsregeling. ‘De timing van het afschaffen van deze laatste maatregelen is uiterst ongelukkig met een recessie voor de deur’, aldus de ondernemersorganisaties. Ook wijzen ze er op dat de nieuwe IMD World Competetivness Ranking laat zien dat Nederland zich op het gebied van fiscaliteit inmiddels negatief onderscheidt en steeds verder achterop raakt.

Blijven belonen van ondernemersrisico is noodzakelijk
In de brief pleiten de ondernemersorganisaties er verder met klem voor niet te streven naar een systeem waarin de winst van de ondernemer gelijk wordt belast als het arbeidsinkomen van de werknemer. ‘Dat is de dood in de pot voor ondernemerschap en innovatie in Nederland. Winst voor de ondernemer en het arbeidsinkomen van de werknemer zijn namelijk totaal geen vergelijkbare grootheden. Zo moeten ondernemers ook reserveren voor investeringen (bijv. in innovaties of de energietransitie) en voor slechte tijden. ‘De hele winst belasten als arbeidsinkomen doet geen recht aan de verschillende functies van het winstinkomen en miskent de rol van ondernemers en ondernemerschap als motor van onze economie. Dit is ook een internationaal geaccepteerd golden principle in de fiscaliteit’, aldus de brief.

Meer weten
Meer weten over wat dit concreet betekent? Lees hier de hele brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Bron: MKB NL

Heb je vragen?

Contact opnemen