Anne te Koppele|di, 7 maart 2023|Algemeen

EFRO kan weer aangevraagd worden

Sinds woensdag 1 maart 2023 kunnen bedrijven in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) een subsidie aanvragen voor innovatie-, demonstratie- en testprojecten. EFRO Oost stelt 11 miljoen euro beschikbaar voor investeringen die bijdragen aan een slimme en duurzame economische ontwikkeling van de regio. Het doel is om met deze projecten te zorgen voor een versnelde marktintroductie van producten of diensten. EFRO Oost wordt gefinancierd door de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel. Lees hier meer informatie over de subsidie voor test- en demonstratieprojecten. Bij deze openstelling gaat het om het demonstreren en testen van nieuwe toepassingen. Denk aan activiteiten in proeftuinen die testmogelijkheden aanbieden en living labs waarbij een prototype wordt gedemonstreerd. Innovaties zijn belangrijk voor de concurrentiepositie van bedrijven en daarmee voor de regionale economie. Daarnaast dragen innovaties bij aan oplossingen voor uitdagingen van deze tijd. Belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen vanaf woensdag 1 maart 2023 09.00 uur via het EFRO-webportaal.

Innovatieprojecten in een vroegere fase

Naast de openstelling voor demonstratie- en testprojecten is het in 2023 ook mogelijk om subsidie aan te vragen onder de regeling Innovatieprojecten september 2022. Bij deze projecten gaat het ook om marktgerichte innovatie, maar dan in een vroegere fase van de productontwikkeling. Lees meer over deze regeling op de website van EFRO Oost.

Heb je vragen?

Contact opnemen