Anne te Koppele|di, 29 november 2022|Algemeen

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft vanmiddag in Amsterdam de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid gelanceerd. Dat is een samenwerkingsverband van grote bedrijven en organisaties die zich willen inzetten voor de financiële gezondheid van hun medewerkers. Initiatiefnemers zijn Deloitte, ING en SchuldenlabNL, waarvan de koningin erevoorzitter is, in samenwerking met VNO-NCW. Doel van de coalitie is om de financiële problemen van werknemers in zeven jaar tijd te halveren.

Met ambitieus doel aan de slag
Werkgevers zien in hoge mate een rol voor zichzelf weggelegd om medewerkers met financiële problemen te helpen, zegt VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. ‘Uit onderzoek blijkt dat bijna 80 procent werknemers met schulden wil helpen en bijna 60 procent ziet dat zelfs als zijn verantwoordelijkheid. Ik ben blij dat deze coalitie van bedrijven de handen ineen heeft geslagen en hiermee ambitieus aan de slag gaat. Vanuit VNO-NCW kunnen we dat niet sterk genoeg stimuleren. Als het ons lukt om de financiële gezondheid van werknemers te verbeteren, verhoogt dat niet alleen hun welzijn, maar het helpt ook om ziekteverzuim te voorkomen en de arbeidsproductiviteit te verbeteren. Financiële zorgen hebben grote impact op de privé situatie, maar mensen nemen die natuurlijk ook mee naar het werk.’

Vier op vijf werkgevers heeft ermee te maken
De aanzet voor de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid (NCFG) werd eind juni in Rotterdam gegeven tijdens een bijeenkomst van SchuldenlabNL, Deloitte en VNO-NCW in aanwezigheid van Koningin Máxima en Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Volgens onderzoek van de drie organisaties hebben vier op de vijf werkgevers werknemers met financiële problemen. Een derde van de huishoudens heeft moeite om de rekeningen te betalen en 10 procent kan niet rondkomen. De helft van de huishoudens met geregistreerde schulden heeft een kostwinner die bij een bedrijf werkt.

Preventie, meten en opschalen
Sinds juni heeft een koplopersgroep van vijftien bedrijven en organisaties* met SchuldenlabNL gewerkt aan de oprichting van de coalitie en een plan van aanpak gemaakt. Het gezamenlijke hoofddoel is 50 procent minder werknemers die financieel ongezond of kwetsbaar zijn in 2030. De aanpak is drieledig: preventie, meten/monitoren en opschalen, zowel naar meer bedrijven als naar het mkb.

Handvatten voor hulp
De coalitie biedt handvatten om werknemers met financiële problemen in een vroeg stadium te kunnen helpen. Zo krijgen HR-managers advies over hoe zij het onderwerp bespreekbaar kunnen maken, welke hulp zij kunnen bieden en naar welke instantie zij een medewerker kunnen doorverwijzen voor schuldhulpverlening. Ook is een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven kunnen meten hoe het is gesteld met de financiële gezondheid van hun medewerkers.

* ABN AMRO, ADG, CSU, Deloitte, Eneco, Flanderijn, gemeente Den Haag, ING, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationale Nederlanden, Rabobank, SchuldenlabNL, VDL Groep, Vebego en De Volksbank

Heb je vragen?

Contact opnemen