width=Overijssel onderweg

Hoe houden we ondernemend Twente bereikbaar?
Daar gaan Overijssel Onderweg en MKB Twente samen aan werken. Overijssel Onderweg helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en
projecten. Met werkgevers streeft Overijssel Onderweg naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits.

Overijssel Onderweg is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren. Via de website en Twitter kunt u meer informatie vinden.

MKB Twente en Overijssel Onderweg werken samen om mobiliteitsmanagement acties uit te voeren die passen bij de behoeften van de MKB-ondernemers. Met als doel een betere bereikbaarheid in Twente voor iedereen.

Tim

Waar Overijssel Onderweg zich richt op werkgevers, is de (fictieve) werknemer van Overijssel Onderweg Tim speciaal in het leven geroepen voor werknemers. Het is een eigentijds karakter dat op allerlei manieren mensen informeert en inspireert om na te denken over hun reisgedrag. Tim blogt, initieert diverse acties en campagnes, heeft een eigen Control Room die de drukte op de Twentse wegen in de gaten houdt en hij is zeer actief op Facebook en Twitter.

‘Vraag het Tim’ Mobiliteitsloket

Uit een onderzoek onder de leden van MKB Twente is gebleken dat er behoefte is aan informatie en advies over mobiliteitsmanagement. Overijssel Onderweg beantwoordt graag uw vragen over dit onderwerp. Vul het formulier hieronder in en Tim, of een van zijn collega’s, neemt contact met u op.