Opstap is, als oudste uitzendbureau in de Bouw, opgericht in 1997 door het SFS (Sociaal Fonds Schilders), in samenwerking met de werkgeversorganisatie FOSAG (huidige OnderhoudNL), de vakbonden (FNV, CNV) en de FSN (overkoepelende organisatie van de schildervakscholen). De uitdrukkelijke wens was om de uitzendkrachten op een sociale manier te bemiddelen, aandacht te hebben voor scholing en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. Wajong).

Voor de uitvoering is Uitzendbureau Start benaderd (Start Bouw), die destijds vestigingen had bij de Arbeidsbureaus, om met Opstap samen te werken in een joint-venture. In 2003 is uitzendbureau Start gestopt met haar activiteiten in de Bouw en is Opstap alleen verdergegaan. Met het tekenen van het convenant met de UWV is hiermee de cirkel weer rond!