Ausems en Kerkvliet, wat drijft ons
Het belang van de mens in onze samenleving is cruciaal. Zonder mensen geen mantelzorg, geen vrijwilligerswerk, geen medewerkers, geen ondernemingen. Onze maatschappij zou niet bestaan. Dat betekent dat we het ‘menselijk kapitaal’ moeten koesteren, zeker als je kijkt naar toenemende leeftijd, ontgroening, langer thuis wonen, veranderende technologie, flexibilisering en intensivering van werk. We zullen alle mensen nodig hebben om de samenleving, ondernemingen en organisaties draaiende te houden. We bereiken ‘meer met mensen’.

Collectieve ambitie
Onze collectieve ambitie is om “Samen een duurzame bijdrage te leveren aan het versterken van de kracht van mensen, organisaties en de samenleving.”
·        Samen met de klant maar ook samen met elkaar om gezamenlijk beter te worden, een win-win situatie.
·        Een Duurzame bijdrage leveren als een fundamentele aanpak, geen quick win. Krachtige vitale mensen zijn beter in staat zelfstandig te leven en te werken en dragen bij aan een krachtige vitale organisatie die duurzaam presteert en floreert.
·        Het leren kennen en aanboren van de talenten en sterke onderscheidende kenmerken van mensen en organisaties waardoor er meer kracht ontstaat.

Deze ambitie geeft richting aan ons handelen, zowel in de arbodienstverlening als in de gemeentemarkt. Deze markten vragen een andere aanpak, een andere dienstverlening, hebben ieder een eigen vraagstuk en hebben ieder een andere impact. Maar voor beide geldt dat het gaat om mensen die vitaal willen leven en/of vitaal kunnen werken.
Om de markten waarin we actief zijn goed te kunnen bedienen, zijn we gespecialiseerd in het verrichten van medisch, psychologisch en arbeidsdeskundig onderzoek. Door het verrichten van zorgvuldig onderzoek wordt duidelijk waar tijdelijke of structurele belemmeringen en beperkingen liggen en waar mogelijkheden en kansen zijn. Het advies van Ausems en kerkvliet biedt daardoor een uitstekend uitgangspunt om op basis van objectieve informatie een plan van aanpak te maken voor re-integratie en participatie.