Wij zijn probleemoplossers en kansendenkers. Dat doen we voor werkgevers, werkzoekenden en zorgvragers. Met de vele expertises die we in huis hebben kunnen we domeinoverstijgend werken. Dat noemen we onze ketenaanpak. Daar zien we dagelijks de meerwaarde van.

Initiatiefnemers at.groep
Merijn van Gorkum, Marlène Dettingmeijer, Jan Vermue en Luc Bannink

Onze ketenaanpak

Als het tegenzit merk je dat op meerdere vlakken in je leven of organisatie. Daarom heb je nooit één uitdaging.

Stel je voor: je hebt een vorm van autisme. Dat maakt dat je soms moeite hebt met je werk. De onvrede hierover neem je mee naar huis waardoor daar ook spanningen ontstaan. Naast de problemen op het werk ontstaan er daardoor ook problemen thuis.

Als we je werksituatie gaan aanpakken, maken we indien nodig ook andere uitdagingen zichtbaar. Een jobcoach en een zorgmedewerker van at.groep kunnen samenwerken om jou op je best te laten functioneren. We zetten verschillende expertises in om jou te helpen. Dat noemen we onze ketenaanpak.

Wij pakken uitdagingen holistisch aan. We hebben de kennis in huis om zorgvragers te begeleiden om mee te doen in de maatschappij. We hebben het netwerk in huis om werkzoekenden weer aan het werk te helpen. Én we hebben de ervaring in huis om werkgevers te helpen bij het bouwen van een goedlopend team. Door ons enorme netwerk kunnen we voor al onze doelgroepen effectief zijn. Dat noemen we onze ketenaanpak.

 

2500 keer vernieuwing

In 2006 ging at.groep in Oldenzaal van start als re-integratiebedrijf met drie medewerkers. We merkten dat onze klanten ook behoefte hadden aan begeleiding en behandeling van zorgtrajecten. Daarom zijn we in 2012 ons eigen zorgbedrijf gestart. At.zorg is een zorgaanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en individuele begeleiding. We behandelen kinderen, jongeren en volwassen vanuit de WMO en GGZ.

Het was een kleine stap om met onze expertise ondernemers te begeleiden bij het bouwen van een sterk personeelsbeleid. Ons netwerk van ondernemers biedt een enorme meerwaarde voor ons re-integratiewerk. In 2020 startten we daarom at.advies.

“We komen pas vooruit als we elkaar uitdagen. Wij jou. En jij ons. Juist dan zien we elkaar groeien.”

In korte tijd groeiden we uit tot een multidisciplinair advies- en trajectbureau met jaarlijks 2500 klanten in advies-, werk- en zorgtrajecten en meer dan 160 gedreven medewerkers.

Al bijna 15 jaar dagen wij onze klanten uit. Want we komen pas vooruit als we elkaar uitdagen. Wij jou. En jij ons. Juist dan zien we elkaar groeien.