Anne te Koppele|di, 17 mei 2022|Algemeen

Dat onze maatschappij en economie steeds digitaler worden, merken we allemaal. We beschouwen digitale transacties inmiddels als vanzelfsprekend en het gebruik van clouddiensten is helemaal ingeburgerd. Dat biedt bedrijven nieuwe mogelijkheden om hun bedrijfsprocessen te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en hun klanten beter te bedienen.

Overheid ziet rol in digitalisering
Gelukkig heeft de overheid herkend dat ook zij een rol heeft in de digitale transitie. Digitaal staat op de rol bij verschillende ministeries, er is een Tweede Kamercommissie voor digitale zaken en sinds begin dit jaar een ‘staatssecretaris Digitaal’. Deze week gaan zij in debat over de hoofdlijnen van het digitaliseringsbeleid. Dat is goed nieuws. Al hoop ik wel dat de deelnemers niet alleen praten over de soms rafelige randjes van digitalisering. Ja, die zijn er ook. Begin nou eerst eens bij de kansen die het biedt.

Kwaliteit digitale infrastructuur goed bewaken
En zorg dan voor de voorwaarden om bijvoorbeeld de kwaliteit van onze digitale infrastructuur ook in de toekomst op niveau te houden. Dan heb ik het niet alleen over de telecomnetwerken maar ook datacenters.

Digitalisering mkb verdient meer aandacht
Besteed aandacht aan digitalisering van het mkb. Aan begeleiding, het stimuleren van digitale competenties en de beschikbaarheid van informatie om te voorkomen dat een grote groep mkb-ondernemers niet aan digitalisering toekomt of halverwege afhaakt.

Investeer meer in cybersecurity-aanpak
Regel ook een integrale cybersecurity-aanpak, zoals de Cybersecurity Raad aanbeveelt. Want toenemende digitalisering, vraagt ook een investering in digitale veiligheid.

Goede stappen zijn gezet
De overheid heeft al een aantal goede stappen gezet. Bijvoorbeeld op innovatiegebied met groeifondsfaciliteiten voor kunstmatige intelligentie en quantumtechnologie. En door aan te haken bij een Europees cloud-‘IPCEI’-project. Nu is het zaak deze innovaties met kracht door te zetten zodat een effectieve schaal word bereikt die bijdraagt aan versterking van de Nederlandse economie. En om die innovatie – voor zover het om AI gaat – niet onnodig te frustreren door samenwerking tussen, en begeleiding door sectorale toezichthouders uitgangspunt te maken voor toezicht op A.I.

Nu nog eenduidig beleid en dan volgt succes
Als de brede overheidsaandacht voor digitalisering dan ook nog eens gepaard gaat met goede interdepartementale afstemming, leidt dat tot het broodnodige, eenduidige beleid. Alleen dan kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een succesvolle digitale transitie in Nederland.

Stijn van Butselaar
Beleidssecretaris digitalisering

Bron: MKB NL

Heb je vragen?

Contact opnemen