Nancy Trip|ma, 9 mei 2022|Algemeen

Hoe staat je organisatie ervoor als het gaat om duurzame mobiliteit? Waar kun je nog stappen zetten? Waar kun je kosten besparen? Hoe richt je je mobiliteitsbeleid goed in? Ook na de coronacrisis! Met de mobiliteitsscan van Twente Mobiel wordt dit in één keer duidelijk.

Twente Mobiel heeft voor Twentse werkgevers met meer dan 25 medewerkers een mooi aanbod: een gratis mobiliteitsscan.

De mobiliteitsmakelaars helpen je in een paar simpele stappen:

1. Vraag de gratis scan aan bij de mobiliteitsmakelaars werkgeversaanpak@overijssel.nl

2. Wij voeren een Postcodeanalyse uit. De enige inzet die we van jou vragen is de postcodes (zonder huisnummer) van medewerkers aan te leveren. Daarna krijg je een presentatie van wat mogelijk is. Omdat we met postcodes alleen niet weten hoe de afzonderlijke medewerkers reizen, maken we een overzicht op basis van postcodes en de gemiddelde verdeling van vervoerwijzen in Twente. Dat levert een prima praatstuk op als startpunt voor nieuw mobiliteitsbeleid. Lekker snel.

3. Optioneel: Enquête onder werknemers. Wil je meer weten? Dan kunnen we een enquête uitvoeren. Met een korte online vragenlijst vragen we medewerkers onder andere naar hun reisgedrag en motieven, mening over huidige voorzieningen. Ook vragen we hun naar draagvlak voor bepaalde maatregelen en brengen we in beeld hoeveel medewerkers op fietsbare afstand wonen en wat ze vinden van een bepaalde gedragsverandering.

4. Mobiliteitsscan. Een online tool (evt. als Excel-bestand) die jij als werkgever invult over de huidige faciliteiten en arbeidsvoorwaarden.

Het resultaat is een rapportage met een analyse en advies incl. mogelijke maatregelen. Wanneer je naar aanleiding van het advies aan de slag wilt gaan met maatregelen, zijn er ook nog subsidiemogelijkheden.

Wil je een gratis mobiliteitsadvies? Stuur dan een mail naar werkgeversaanpak@overijssel.nl

Heb je vragen?

Contact opnemen