Anne te Koppele|wo, 1 juni 2022|Algemeen

Wil je een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren.

Werkgevers kunnen van 2 juni tot en met 16 september 2022 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een leerling, deelnemer, student of promovendus.

De overheid wil ondernemers op deze wijze stimuleren te investeren in het opleiden van beroepspersoneel. De subsidie praktijkleren compenseert ondernemers gedeeltelijk voor de tijd die zij extra nodig hebben om de leerling-werknemers goed te begeleiden. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal weken dat een leerling bij je werkt.

Kijk op de website van de RVO voor alle voorwaarden en richtlijnen. 

Heb je vragen?

Contact opnemen