Anne te Koppele|ma, 22 januari 2024|Algemeen

‘Op het gebied van digitale infrastructuur scoort Nederland nog steeds bovengemiddeld goed. Tegelijkertijd mogen we onze goede uitgangspositie niet voor lief nemen en blijven nieuwe investeringen in onder meer digitale diensten en netwerken noodzakelijk.’ Dat en meer blijkt uit ‘De staat van de digitale infrastructuur’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen het onderzoek en vinden dat het demissionaire kabinet hiermee ‘digitale daadkracht’ toont. ‘Het onderzoek biedt ook een aantal belangrijke inzichten waar een volgend kabinet op voort kan bouwen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Digitale infrastructuursector ruggengraat samenleving
De digitale infrastructuur bestaat uit onder meer uit telecomnetwerken, datacenters en clouddiensten en is daarmee de onzichtbare ruggengraat van onze samenleving. ‘Naast dat onze digitale infrastructuur een cruciale pijler is voor hoe we met elkaar leven en werken, dragen bedrijven die actief zijn in deze sector jaarlijks met 24,2 miljard euro fors bij aan de Nederlandse economie – maar liefst 2% van de totale economie. Ook zijn deze bedrijven samen met toeleveranciers goed voor zo’n 200.000 banen.’

Belangrijke nieuwe accenten
In het nieuwe onderzoek naar de staat van onze digitale infrastructuur zet het kabinet ook een aantal belangrijke nieuwe accenten. ‘Zo is er meer aandacht voor weerbaarheid en veiligheid, bijvoorbeeld over hoe we onze zee-datakabels beter beschermen.’ Verder staat het rapport stil bij de rol die onze digitale infrastructuur speelt op het gebied van duurzaamheid. ‘Onze digitale infrastructuur faciliteert de verduurzaming van tal van sectoren en speelt dan ook een belangrijke rol als ‘enabler’. En ondanks de grote economische bijdrage van de sector en het feit dat onze infrastructuur 24/7 in bedrijf is, verbruikt ze minder dan 1% van onze energie.’

Belang goede implementatie
Het rapport biedt volgens MKB-Nederland en VNO-NCW goede aanknopingspunten voor toekomstig beleid. ‘Nu is het zaak dat we de beleidsaanbevelingen uit het rapport op een goede manier implementeren. Want ondanks dat onze digitale infrastructuur nog steeds goed scoort, blijft dit alleen zo als uitbreidingen en vernieuwingen niet onnodig geremd worden door stroeve lokale inpassing. Daarom is voorspelbaar en stabiel overheidsbeleid de komende jaren een belangrijke vereiste, om zo de juiste randvoorwaarden te creëren voor de noodzakelijke (lange termijn) investeringen.

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen