Anne te Koppele|do, 6 juli 2023|Algemeen

‘Ondernemers werken graag mee aan het realiseren van meer zonnepanelen op lege daken van bedrijfspanden. Dit kan niet alleen veel winst opleveren voor het klimaat, maar ook voor de ondernemers met lagere energiekosten. Als we het slim doen kunnen we er bovendien het overbelaste stroomnet mee ontlasten.’ Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op een Kamerbrief van de ministers Jetten en De Jonge. In de brief kondigen de bewindslieden aan dat het kabinet vol inzet op meer zonnepanelen op lege bedrijfspanden met soms ook de verplichting dat te doen.

Meer opwekcapaciteit op daken van bedrijfspanden helpt de kosten van de elektriciteitsrekening te drukken en zodat Nederland bijvoorbeeld minder afhankelijk wordt van fossiele bronnen. Belangrijk is volgens de ondernemersorganisaties wel dat de kansen in het begin vooral worden benut op plekken waar het stroomnet overbelast is en waar bijvoorbeeld een transportbedrijf zijn elektrische wagenpark met de panelen kan opladen. ‘Zo ontlasten we niet alleen het stroomnet ter plaatse, maar benutten we ook direct de opgewekte stroom.’

Uitzonderingen mogelijk maken

Verder moeten daken wel geschikt zijn voor zonnepanelen of geschikt gemaakt kunnen worden. Ook mag netcongestie geen roet in het eten gooien. Lopen ondernemers hier tegen problemen aan dan moeten wel uitzonderingen mogelijk zijn voor (mkb-) ondernemers, zodat ze niet verplicht kunnen worden. Verder moeten met name mkb’ers financieel worden ondersteund als bijvoorbeeld een verzwaring van het dak nodig is, anders is de businesscase voor hen niet sluitend.

Belemmeringen voor ondernemers wel oplossen

Volgens de ondernemersorganisaties is het cruciaal dat verder een aantal belemmeringen voor ondernemers om meer zon op daken te leggen wordt opgelost. Zo moet de wet het snel mogelijk gaan maken dat je je zonnestroom ook kan gaan delen met bijvoorbeeld de buren op je bedrijventerrein. Dat is nu nog heel omslachtig. Ook dit helpt het elektriciteitsnet lokaal te ontlasten en zodat stroom zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt. Verder is het met name voor mkb’ers soms lastig om te achterhalen hoe het zit met bijvoorbeeld (brand)verzekeringen en veilige installatiemogelijkheden. Belangrijk is daarom de toezegging van het kabinet dat ondernemers daarbij ondersteund gaan worden.

Circulaire panelen

Goed is dat gestreefd wordt naar zoveel mogelijk recycling van panelen en (schaarse) materialen. Dit wordt o.a. ondersteund vanuit het Groeifonds en dat is een goede zaak omdat Nederlandse bedrijven hier veel kennis hebben en Nederland zo ook minder afhankelijk wordt van de buitenlandse productie van panelen.

Het programma www.DEB.nl (Duurzaam Energie Besparen) van MKB‑Nederland en VNO‑NCW helpt ondernemers bij alles rond energiebesparing. Steeds meer mkb-ondernemers investeren in zonne-energie. Een goede ontwikkeling, want zelf opwekken van energie via zonnepanelen draagt bij aan energiebesparing, verlaging van bedrijfskosten en verduurzaming. Bovendien zijn zonnepanelen een rendabele investering. De voor ondernemers 10 belangrijkste facetten met betrekking tot zonnepanelen komen aan de orde in het kennisdossier ‘Zonnepanelen’. Je kunt het dossier hier opvragen.

 

Bron: MKB NL

Heb je vragen?

Contact opnemen