Anne te Koppele|do, 1 februari 2024|Algemeen

Beste ondernemer,
Het ondernemingsklimaat in Nederland is een veelbesproken onderwerp, waar VNO-NCW en MKB-Nederland de nodige zorgen over hebben. Richting de formerende partijen benadrukken we dan ook sterk het belang daarvan. We moeten het in Nederland immers wel kunnen blijven verdienen. We staan voor grote maatschappelijke opgaven waarbij de rol van ondernemerschap en investeringen van ondernemers onmisbaar zijn. Maar willen ondernemers nog wel investeren in dit land?

Over die en andere vragen gaat de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat die VNONCW nu voor de tweede keer laat uitvoeren. Door deze peiling jaarlijks te herhalen kunnen zij een goed beeld opbouwen van de ontwikkeling van het ondernemingsklimaat in ons land.

Graag hoort VNONCW van ondernemingen hoe zij het Nederlandse ondernemingsklimaat beoordelen, in hoeverre dat klimaat van invloed is op (de toekomst van) het bedrijf en welke thema’s en (omgevings)factoren daarbij met name een rol spelen. De uitkomsten van de peiling kan VNONCW gebruiken in hun lobby.

Belangrijk is dat alle sectoren, regio’s en grootteklassen van bedrijven in de enquête goed vertegenwoordigd zijn. We zouden het daarom zeer op prijs stellen als uw lokale ondernemersvereniging uw leden zou willen verzoeken hieraan deel te nemen en de link naar de peiling met hen zou willen delen:

https://app.collecthor.nl/cm/simple/48685/1863865304/cyzErLF1WJJuH1nxq3nGfKETQKuKuz6K4JETK-9l2_M

Het beantwoorden van de vragen kost slechts enkele minuten van je tijd. De peiling sluit 9 februari.

Let op: Het is belangrijk dat deze link exact overgenomen wordt, dus niet eerst geopend in de browser en daarna gekopieerd, omdat er na het openen een unieke link aangemaakt wordt die maar één keer kan worden ingevuld.

Het MKB Ondernemerspanel
Aanvullend op onze jaarlijkse Nationale Peiling Ondernemingsklimaat, vragen wij een aantal keer per jaar de ervaring van ondernemers op actuele ondernemersthema’s. Dit doen wij via het MKB Ondernemerspanel. Als Lokaal Partner van MKB-Nederland kunt u bijdragen aan dit panel, door tenminste 10% van uw leden, bijvoorbeeld bestuursleden, in dit panel te laten participeren. Ondernemers kunnen zichzelf online aanmelden via dit aanmeldformulier en de website www.mkbondernemerspanel.nl

Om uw leden hierover te informeren hebben we een handige toolkit samengesteld. Vragen over het panel en de Nationale Peiling Ondernemingsklimaat kunnen worden gericht aan Jesse Schreurs: schreurs@vnoncw-mkb.nl

(Bron: MKB Nederland)

Heb je vragen?

Contact opnemen