Anne te Koppele|di, 6 februari 2024|Algemeen

De spanning op de Twentse arbeidsmarkt is weliswaar iets lager dan een jaar geleden, toch blijft het in veel beroepen moeilijk om passend personeel te vinden. De aanhoudende personeelstekorten belemmeren de groei van alle bedrijven, klein én groot. Het is vooral de vergrijzing én de mismatch tussen werkgevers en werkzoekenden die de oorzaak hiervan zijn. Aan het eind van het tweede kwartaal van 2023 stonden in Twente nog 12.600 vacatures open. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, maar nog altijd veel meer dan eind 2019, voor de coronacrisis.

Demografie in Twente
Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking in Twente hebben gevolgen voor de arbeidsmarkt. Geleidelijk schuiven 134.800 inwoners van 50 tot 65 jaar de komende jaren door naar de groep 65-plus. Zij bereiken daarna de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten (meestal) de arbeidsmarkt. De meeste leeftijdsgroepen daaronder zijn kleiner. Door deze vergrijzing houdt de krapte in Twente voorlopig dan ook aan. Vooral in transport & logistiek, openbaar bestuur en industrie werken nu al relatief veel 60-plussers.

Mismatch
Daarnaast blijven veel vacatures onvervuld omdat werkzoekenden niet altijd over de benodigde opleiding, kennis en ervaring beschikken. Het onderwijs en de arbeidsmarkt sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Zo kiezen studenten soms voor opleidingsrichtingen waar minder vraag naar is. Daarnaast verandert de vraag van werkgevers door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. In deze snel veranderende samenleving is het belangrijk dat mensen zich een leven lang blijven ontwikkelen, om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Betere afstemming onderwijs – arbeidsmarkt
De ondernemers zullen nog meer met de onderwijsinstellingen in overleg moeten om een betere afstemming te krijgen. De klanten van een onderwijsinstelling zullen niet langer alleen de studenten zijn, maar aangevuld moeten worden met het bedrijfsleven. Juist de onderwijs instellingen kunnen de mismatch voorkomen door studenten op te leiden waar het Twentse bedrijfsleven behoefte aan heeft en zo kan bijdragen aan het Bruto Twente Geluk. Er is nog voldoende ongekend.

Oplossing is noodzakelijk voor Bruto Twents Geluk
Als we de krapte niet kunnen oplossen, zullen arbeids­migranten noodzakelijk zijn. Met de nieuwe koers die het komende kabinet gaat varen, zal dit een hekel punt blijven, maar wel noodzakelijk zijn om het bedrijfsleven in Twente te laten groeien en bloeien. Twente is tenslotte altijd een open en inclusieve gemeenschap geweest waar iedereen welkom is. Ook arbeidsmigranten. Dat is nood­zakelijk om ons Bruto Twents Geluk in stand te houden. Het MKB in Twente kan alleen met voldoende geschoold personeel blijven zorgen voor brede welvaart en welzijn.

MKB belangrijk voor een goede woon-, werk- en leefomgeving

 • Uit een onlangs gehouden onderzoek van MKB Nederland blijkt de belangrijke rol die het MKB speelt:
  69 procent van de MKB-bedrijven zet zich in meer of minder mate actief in voor de lokale gemeenschap (zoals leefbaarheid, sociale cohesie en een gevoel van veiligheid);
 • Bijna twee derde van de MKB-bedrijven andere activiteiten en prioriteiten heeft dan alleen ‘geld verdienen’ met de onderneming;
 • 60 procent van de MKB-bedrijven koopt bij voorkeur zoveel mogelijk producten en diensten lokaal in;
  Circa drie kwart van de MKB-bedrijven doet aan sponsoring van maatschappelijke organisaties en/of maatschappelijke activiteiten in de regio. Iets meer dan de helft ondersteunt maatschappelijke organisaties en 45% ondersteunt maatschappelijke activiteiten;
 • Bij de maatschappelijke organisaties die worden ondersteund gaat het meestal om sportclubs en sportverenigingen gevolgd door culturele organisaties. Maar ook voedselbanken, buurthuizen en -verenigingen, kinderboerderijen, goede- doelen-organisaties, Ronald McDonald huis en scouting worden ondersteund;
 • Redenen om maatschappelijke organisaties en/of activiteiten in de regio te steunen zijn vooral vanwege de (sociale) betrokkenheid, de verbondenheid of binding met het dorp/omgeving, de leefbaarheid van het dorp of de regio,de maatschappelijke verplichting of om iets terug willen doen voor de samenleving;
  Veel lokale organisaties en activiteiten kunnen niet bestaan zonder de betrokkenheid van het MKB als geldschieter, of zonder de inzet van de ondernemer en de medewerkers;
 • De jaarlijkse totale sponsoring en ondersteuning door het MKB wordt geschat op € 1,53 miljard. Op bedrijfs­niveau betekent dit dat er voor ongeveer € 5.000 aan ondersteuning is geboden.

Laten we samenwerken om van Twente een voorbeeldregio te maken op het gebied van duurzame arbeidsontwikkeling.

Kernpunten

 • Er zijn veel banen, maar te weinig mensen in Twente
 • Goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt noodzakelijk
 • Groei van MKB bedrijven kan niet zonder arbeidsmigranten

(Bron: Tom)

Heb je vragen?

Contact opnemen