Anne te Koppele|do, 9 juni 2022|Algemeen

De Tweede Kamer roept het kabinet op om te onderzoeken of er aanvullende financiële regelingen nodig zijn voor bedrijven die zwaar worden getroffen door de oorlog in Oekraïne. ‘We zien dat veel sectoren het lastig hebben als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is daarom goed dat de Kamer aandringt om te kijken of het huidige pakket aan financiële regelingen voldoende is’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.

Steeds meer bedrijven geraakt
De ondernemersorganisaties benadrukken dat ondernemers de noodzaak zien van de sancties tegen het Russische regime. ‘Door het laatste sanctiepakket wordt een steeds grotere groep ondernemers direct of indirect geraakt. Daarbij worden steeds meer bedrijven geconfronteerd met forse kostenstijgingen. Neem bijvoorbeeld de prijzen van glas en staal, die inmiddels al drie keer over de kop zijn gegaan. Het is daarom belangrijk dat er aandacht is voor deze groep ondernemers en dat er meer duidelijkheid komt of zij voor een bepaalde financiële regeling in aanmerking komen’.

Zorgen over ongelijk speelveld
MKB-Nederland en VNO-NCW wijzen erop dat in veel landen om ons heen een dergelijk pakket aan regelingen al bestaat. ‘Zo heeft de Duitse overheid een vangnet gecreëerd voor bedrijven bij sterk oplopende energieprijzen. Hiermee bestaat het risico dat er in Europa een ongelijk speelveld ontstaat tussen de verschillende lidstaten’.

Bron: MKB NL

Heb je vragen?

Contact opnemen