Anne te Koppele|do, 18 januari 2024|Algemeen

Vandaag presenteert het kabinet de allereerste nationale visie op generatieve artificiële intelligentie (GenAI). Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen deze nieuwe visie en zien het als een belangrijke stap. ‘De ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI volgen elkaar in rap tempo op – zeker sinds de lancering van chatbot ChatGTP en andere AI-tools. Het is daarom goed dat het kabinet nu de kansen en risico’s in kaart brengt om te zorgen dat we dit soort technologie op een verantwoorde en mensgerichte manier inzetten voor onze economie en maatschappelijke uitdagingen.’

AI-economie
Een belangrijk onderdeel van de AI-visie betreft de manier waarop we GenAI inzetten voor het versterken van de economie. ‘Zo kan GenAI een belangrijke rol spelen in het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van verduurzaming, door de oorsprong van uitstoot te analyseren of bij de ontwikkeling van duurzame materialen. Daarnaast kan GenAI een belangrijke bijdrage leveren aan het verhogen van de productiviteit en het bestrijden van de huidige tekorten op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de zorg, door AI te laten helpen met het stellen van diagnoses. GenAI heeft daarmee de potentie om de manier waarop we werken in ons land aanzienlijk te veranderen.’

Lerende aanpak
In haar visie onderschrijft het kabinet het belang van een zogenoemde ‘lerende aanpak’. Samen met het bedrijfsleven wil het daarbij verkennen wat de specifieke meerwaarde van GenAI is, en op welke wijze we deze technologie het beste kunnen inzetten en reguleren. ‘Zo is het bij de implementatie van nieuwe regels (zoals bijvoorbeeld uit de Europese AI-Act) van belang dat bedrijven ook de ruimte krijgen om hun innovatieve systemen te testen (‘regulatory sandboxes’) en hulp krijgen bij het toepassen van nieuwe regels. Verder is het goed dat de kabinetsvisie het belang van toezicht per sector onderschrijft, omdat de toepassing van GenAI contextafhankelijk is en per sector sterk kan verschillen’, aldus de ondernemersorganisaties.

Nederlandse AI-coalitie
MKB-Nederland en VNO-NCW willen samen met de Nederlandse AI-coalitie artificiële intelligentie in Nederland verder ontwikkelen en de ondernemersorganisaties hebben ook een bijdrage geleverd aan deze eerste kabinetsvisie op generatieve AI. ‘De komende periode blijven we graag met de overheid in gesprek over het verder ontwikkelen en implementeren van deze strategie. Juist vanwege de rappe technologische ontwikkelingen van (generatieve) AI blijft verder onderzoek noodzakelijk. Daarbij is het van belang dat we ook op zoek blijven naar de innovatiemogelijkheden met alle overige toepassingen van AI en zorgen voor de benodigde AI-infrastructuur.’

SER-advies AI
Vanwege de potentieel grote impact van (generatieve) artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt, vraagt het kabinet de Sociaal-Economische Raad (SER) om in kaart te brengen wat de effecten gaan zijn op werkgelegenheid en onze manier van werken. Namens werkgevers zullen MKB-Nederland en VNO-NCW – als leden van de SER – hier hun visie op geven.

(Bron: MKB Nederland)

Download hier: Kabinet presenteert visie op generatieve AI

Heb je vragen?

Contact opnemen