Anne te Koppele|ma, 4 maart 2024|Algemeen

Moet je als oudere zelfstandige jouw bedrijf beëindigen of verkopen, omdat je te weinig inkomsten uit jouw eigen bedrijf hebt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (de wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

LET OP: Wanneer je gebruik wilt maken van de IOAZ-regeling, moet je dit aanvragen vóór de beëindiging van jouw bedrijf en vervolgens moet het bedrijf beëindigd worden binnen maximaal 1,5 jaar na toekenning van de IOAZ.

De IOAZ is een aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum. De uitkering gaat in wanneer je het bedrijf stopt en loopt door tot het moment dat je recht hebt op AOW. Jouw vermogen tot € 166.431,- (bedrag: peildatum 1 januari 2024) wordt vrij gelaten.

(Bron: ROZ groep)

Heb je vragen?

Contact opnemen