Anne te Koppele|ma, 22 januari 2024|Algemeen

Ken je een ondernemer met een tijdelijke inkomensdip, financiële problemen of schulden? Als bank, accountant of gemeente signaleer je vaak als eerste wanneer het niet zo goed gaat met een ondernemer. En dan? Verwijs de ondernemer door naar ons!

Mogelijk kan die ondernemer een beroep doen op de Bbz-regeling. Bbz staat voor Besluit bijstandverlening zelfstandigen. Wij voeren deze wettelijke regeling uit voor bijna alle gemeenten in Twente en de Achterhoek.

Maar welke mogelijkheden kent het Bbz? En wat doen we nog meer voor ondernemers in problemen? Daarvan brengen wij je de komende maanden op de hoogte.

Collega legt uit…Bbz krediet voor ondernemers

Het Bbz krediet is er voor ondernemers met betalingsproblemen of zonder middelen voor noodzakelijke investeringen. Onze collega ondernemersadviseur Maurice Krake legt dit graag verder uit.

In welke situaties kan het Bbz krediet uitkomst bieden?

“Dat kan in heel veel verschillende situaties”, zegt Maurice meteen. “Wat we nu veel tegenkomen, is dat ondernemers betalingsafspraken niet meer kunnen nakomen vanwege coronaschulden. Met het Bbz krediet kunnen we deze schulden langlopend financieren of saneren. Bij saneren kan de ondernemer met een lagere totale schuldenlast het bedrijf voortzetten”, legt Maurice uit.

“Bij noodzakelijke investeringen kun je denken aan een ondernemer die een nieuwe machine nodig heeft voor het voortbestaan van het bedrijf. Of een schilder waarvan het busje is stukgegaan, en die geen geld heeft voor een nieuwe. Met het Bbz krediet verstrekken we een lening waarmee de machine of het vervoersmiddel aangeschaft kan worden.”

Wat is het maximale kredietbedrag?
“Het Bbz krediet is een rentedragende lening van maximaal ruim € 245.000,00 met een rentepercentage van 8%. Het krediet moet binnen maximaal 10 jaar afgelost worden.”

Kan elke ondernemer een Bbz krediet aanvragen?
“Iedere zelfstandig ondernemer kan in principe een krediet aanvragen, ongeacht de grootte van het bedrijf. Dus niet alleen eenmanszaken, maar ook grootaandeelhouders van een BV. Er zijn wel enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen. Bijvoorbeeld dat je financiële problemen tijdelijk zijn en het bedrijf op termijn wel weer levensvatbaar is. Ook moet je afhankelijk zijn van het inkomen uit je bedrijf”, legt Maurice uit.

“Maar wij hebben het liefst dat elke ondernemer met financiële problemen gewoon contact met ons op neemt”, vult hij vlug aan. “We bekijken dan samen met de ondernemer wat het probleem is, en of Bbz mogelijk een oplossing kan zijn. Zo niet, dan kijken we naar andere oplossingen in ons netwerk.”

Welke branches melden zich voor een Bbz krediet?
“Dat is heel divers”, zegt Maurice. “Bijvoorbeeld zelfstandigen die actief zijn in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening, bouwbedrijven en detailhandel. Maar zo heb ik pas geleden ook aanvragen van een notariskantoor en een advocatenkantoor gehad. Branches waarin de bank op een bepaald moment niet of nauwelijks financiert, melden zich ook vaker bij ons.”

En de verwachting is dat meer horecazaken in de problemen gaan komen. “Velen van hen hebben tijdens corona schulden opgebouwd. En ze staan nog steeds voor grote uitdagingen, zoals de verschillende prijsstijgingen. Als zij vastlopen kunnen wij de schuldenlast mogelijk flink verlagen met een Bbz krediet”, legt Maurice uit.

Hoe verhoudt het Bbz krediet zich tot een financiering bij de bank?
“Het Bbz is een eigenlijk een sociale vangnetregeling. Als de bank geen mogelijkheden meer ziet, dan kunnen wij kijken of we vanuit het Bbz wél kunnen financieren. Een bank loopt tegen zaken als zekerheden en vermogen aan. En dat kunnen wij meer loslaten. Wij wijzen bijvoorbeeld niet bij voorbaat een aanvraag af omdat er geen vermogen is. Daarnaast trekken we ook geregeld samen op met de bank bij een financiering. Of wij verstrekken een Bbz inkomensaanvulling en de bank het krediet.”

Wat wil je nog meer kwijt over ROZ?
“Bij ROZ doen we veel meer dan alleen financieel ondersteunen. We denken echt mee met de ondernemer. We bekijken de volledige situatie, geven advies. Geldzorgen kunnen voor heel veel meer ellende zorgen. Zo sprak ik pas geleden een ondernemer die er ook mentaal helemaal doorheen zat en daarvoor bij de dokter liep. Hij was blij dat hij bij ons terecht was gekomen en zijn verhaal kwijt kon. We zijn ook echt een luisterend oor voor de ondernemer.”

“Ken je een ondernemer met financiële problemen? Laat het ons weten”, roept Maurice op. “Vertel de ondernemer over ons. Of liever nog: vraag de ondernemer of je meteen in het gesprek contact met ons mag opnemen voor een afspraak.”

Contactgegevens: www.rozgroep.nl, info@rozgroep.nl en 074 241 5100.

Meer info: www.rozgroep.nl/bbz

(Bron: ROZ Groep)

Heb je vragen?

Contact opnemen