Anne te Koppele|do, 13 april 2023|Algemeen

Erik Schapink en Harold Oude Smeijers van KroeseWevers hebben een fiscale update opgesteld.

Gedeeltelijk willekeurig afschrijven in 2023
De staatssecretaris kondigt in een brief de mogelijkheid van willekeurig afschrijven aan voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023. Dit gaat gelden voor 50% van de afschrijvingskosten, dus maximaal 50% van de investering mag je direct ten laste van je fiscale winst brengen. De resterende 50% moet je regulier afschrijven. Deze maatregelen levert je (desgewenst) liquiditeitsvoordeel op. De regeling gaat zowel gelden voor de inkomstenbelasting (voor ondernemers in de inkomstenbelasting) als vennootschapsbelasting (ondernemingen gedreven in een bv).

Welke bedrijfsmiddelen gaat de regeling voor willekeurige afschrijving voor gelden?
De mogelijkheid van willekeurige afschrijving die in de brief is opgenomen ziet op aangewezen bedrijfsmiddelen die niet eerder in gebruik zijn genomen (en dus nieuw zijn). De van deze regeling uitgesloten bedrijfsmiddelen zijn:

  • Vliegtuigen, gebouwen, (woon)schepen, vervoermiddelen: bromfietsen, motoren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer over de weg (tenzij elektrische personenauto’s);
  • Immateriële activa, zoals quota, goodwill, vermogensrechten etc.;
  • Dieren;
  • Bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor verhuur aan derden (dit kan ook tussen bv’s zijn in je eigen bv-structuur zijn als er geen fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is!)
  • Bedrijfsmiddelen die om een andere reden willekeurig afschrijfbaar zijn.

Alleen voor investeringsverplichtingen 2023!
De mogelijkheid van gedeeltelijke willekeurige afschrijving gaat alleen gelden voor investeringsverplichtingen die in 2023 zijn aangegaan of de voortbrengingskosten in 2023 zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen van een opdrachtbevestiging of offerte.

Voorbeeld willekeurige afschrijving 
Stel dat in januari 2023 een investeringsverplichting wordt aangegaan van € 50.000 voor nieuwe zonnepanelen (restwaarde € 5.000). De afschrijving vindt normaal plaats in 15 jaar, dus € 3.000 afschrijving per jaar.

Doordat willekeurig mag worden afgeschreven mag in 2023 ineens maximaal € 22.500 worden afgeschreven en daarnaast nog een stukje reguliere afschrijving over de resterende 50%. Zonder willekeurige afschrijving zou jaarlijks € 3.000 afgeschreven mogen worden. De liquiditeitsverbetering is afhankelijk van je belastingtarief. Ook is het mogelijk dat er progressievoordeel optreedt, omdat je helemaal zelf mag bepalen wanneer je die 50% af wil schrijven.

Heb je vragen?

Contact opnemen