Anne te Koppele|wo, 23 november 2022|Algemeen

Minister Van Gennip: Cohesie samenleving gedeelde verantwoordelijkheid

Er is groot onderhoud nodig op de arbeidsmarkt. Dat zei minister Karien van Gennip van SZW vanmiddag tijdens de algemene ledenvergadering van MKB-Nederland waar zij te gast was. ‘We hebben de afgelopen tien jaar te veel achterover geleund. Het is tijd om de bakens te verzetten.’

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
In haar toespraak ging de minister vooral in op de verantwoordelijkheid die de overheid én bedrijven gezamenlijk hebben om ‘de belofte’ aan de samenleving – gelijke kansen voor iedereen, prestaties belonen en een vangnet voor wie dat nodig heeft – hoog te houden. Ze ziet daarin een grote rol weggelegd voor het midden- en kleinbedrijf.

Cohesie in de samenleving
Ze gaf aan zich in deze tijd van onzekerheid grote zorgen te maken over de cohesie in de samenleving, waarin groepen mensen zich niet meer gehoord voelen. Ze noemde de jonge vrouw met hoofddoek die minder kans heeft op een baan, flexwerkers die niet weten wat er volgende maand binnenkomt, jonge mensen die geen huis kunnen vinden en 60-plussers die niet meer aan de bak komen. Mensen hebben perspectief nodig en daarvoor moet de bestaanszekerheid op orde zijn. Volgens Van Gennip staan overheid en ondernemers daarvoor samen aan de lat.

Aanwezige overheid
De minister beloofde de ondernemers een ‘aanwezige overheid’, die ‘visie heeft, normeert en ingrijpt waar nodig’. Ze verwees daarbij onder meer naar misstanden op de arbeidsmarkt, waar door bepaalde bedrijven wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden, zich grove misstanden voordoen met (de huisvesting van) arbeidsmigranten en van de inzet van flex te veel een verdienmodel is gemaakt, met alle gevolgen van dien.

Meer werken aantrekkelijker maken
Ten aanzien van de krapte op de arbeidsmarkt bevestigde Van Gennip dat meer werken altijd moet lonen. ‘Het is niet zomaar geregeld, maar we moeten aan die hoge marginale druk werken om meer werken aantrekkelijker te maken.’

Heb je vragen?

Contact opnemen