Anne te Koppele|ma, 14 november 2022|Algemeen


‘Het is een goede zaak dat het CDA met een eigen industrienota onder meer aandacht vraagt voor de strategische autonomie van Europa en ons land en voor de rol van het mkb daarin. Daar past een actieve overheid bij en een veel sterker financieringsaanbod.’ Dat zei Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland-directeur vanmiddag bij een bijeenkomst in Eindhoven, waar hij de nota kreeg overhandigd door CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch.

Door crisis heen helpen
Volgens Visser moet de Nederlandse industrie door deze energiecrisis heen worden geholpen en niet het onderspit delven in de concurrentie met bijvoorbeeld Duitsland omdat bedrijven daar wel door de overheid worden ondersteund.

Visie
Hij noemde het vanmiddag ‘zeer positief’ dat het CDA zich met deze nota een pleitbezorger toont van de maakindustrie en met een visie voor dit belangrijke deel van het bedrijfsleven komt. ‘Daarmee wordt onderstreept dat behoud van een innovatieve industrie cruciaal is voor de flexibiliteit en kracht van de Nederlandse economie.’

Belang innovatie
De MKB-Nederland-directeur onderschrijft de grote nadruk die het Amhaouch legt op het belang van innovatie en verbetering van de productiviteit in met name de mkb-maakindustrie. ‘Bij nieuwe regelingen in dit kader moeten de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen wat ons betreft een voorname rol krijgen. De ROM’s met hun landelijk dekkend netwerk zijn bewezen goed in staat om het innovatieve mkb te bereiken.’

Heb je vragen?

Contact opnemen