Terugblik project Fietsmaatjes – Twente Mobiel

Terugblik project Fietsmaatjes – Twente Mobiel

26-06-2018

Onze strategisch partner Twente Mobiel is benaderd door de Tubantia voor een artikel over het geslaagde project dat zij deden ‘Fietsmaatjes’. Dit project liep van juni 2017 tot begin mei 2018. Het doel was om tussen de 500 en 750 spitsen te vermijden. Dit project is opgezet en uitgevoerd omdat fietsstimulering kansrijk is in Twente door komst van de e-bike, men relatief dichtbij het werkt woont en er een uitstekend netwerk van fietspaden is, inclusief een Fietssnelweg (F35). Het project was als volgt opgezet:

  • Bedrijven melden zich aan, promoten fietsactie en checken aanmelding
  • Doelgroep: medewerkers die met de auto naar het werk in Twente reizen én medewerkers die fietsend naar het werk komen. Deze laatste groep  (buddies genaamd) kunnen collega-automobilisten vragen deel te nemen en stimuleren collega-automobilisten te gaan (en blijven) fietsen
  • Elke deelnemer kon een beloning opbouwen. Per gefietste dag was de beloning: aantal km’s woon-werkafstand maal €0,35. Gedurende het project werden de ritten van de deelnemers via een app gecontroleerd.
  • De financiële beloning voor de buddy was gerelateerd aan het aantal keren dat zijn collega(‘s) naar het werk is gefietst (beloning € 1 per deelnemer per gefietste dag).\

 

Er is een geweldig resultaat behaald; dit project haalde maar liefst 1.900 deelnemers bij 250 werkgevers. Het zou naar inschatting een van de grootste fietsactie in Nederland kunnen zijn. Er zijn zo’n 1.673.000 geregistreerde fietskilometers gemaakt en daarmee 1.046 spitsmijdingen per werkdag. Dit is meer dan 50% van de doelstelling van de Werkgeversaanpak/Twente Mobiel.

Het was dus ongetwijfeld een groot succes met in het oog springende uitkomsten. Het levert niet alleen spitsmijdingen op maar ook een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van gezondheid en CO2 reductie.