MKB Twente is een strategisch partnerschap aangegaan met INN’ Twente.

MKB Twente is een strategisch partnerschap aangegaan met INN’ Twente.

3-01-2017

Het magazine INN´ Twente wordt controlled circulation gestuurd in een oplage van 5000 exemplaren naar de directies van bedrijven, overheidsinstellingen en onderwijsinstellingen in Twente (14 Gemeenten).

INN’ Twente is een platform voor kennisdeling, innovatie en economische ontwikkelingen binnen de regio Twente. Met het concept wil INN’ Twente de 4 O’s (ondernemers, onderwijs/onderzoek en overheid) met elkaar verbinden.

Dit doet INN’ Twente door middel van een innovatie/kennis magazine, een website (www.inntwente.nl), een release-event, social media en Radio en TV Enschede, waarbij de diverse O’s elkaar kunnen ontmoeten en er nieuwe netwerken (verbindingen) ontstaan.

Deze mix van media bewijst zich al 2 jaar in de regio Zwolle.(www.zonregiozwolle.nl). Doelstelling van dit concept is een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de regio Twente als aantrekkelijk, innovatief, toekomstbestendig woon-, werk- en leefklimaat.

Om dit doel te bereiken is een adviesraad samengesteld, die meedenkt en sturing geeft aan de content van ons platform. De redactionele onafhankelijkheid van INN’ Twente is terug te vinden in de themaverhalen, daarnaast en veelal passend bij de thema’s worden bedrijfsreportages geplaatst.

Ondernemers, overheid en onderwijs presenteren zich graag bij dit umfeld. Zij komen ook op de release, welke INN’ Twente organiseert bij de lancering van iedere uitgave, zodat zij hier weer nieuwe verbindingen leggen.

De vaste partners welke aan (de adviesraad van) INN’ Twente deelnemen:

Gemeente Losser (burgemeester M. Sijbom is voorzitter) – Kennispark Twente – BTC – MKB Twente – Human Capital Care – Universiteit Twente – TV Enschede FM – Pioneering – ten Hag Makelaars – Powered  by Twente – ROC van Twente – Eqib – Oost NV – Mirari Group.

Wat wil INN’ Twente bereiken.

  • Twentse economie versterken door (Eu)regionale samenwerkingsverbanden en cross-overs te stimuleren;
  • Positieve bijdrage leveren aan beeldvorming Twente als aantrekkelijk, innovatief, toekomstbestendig woon-, werk en leefklimaat;
  • Platform zijn om Twente te verbinden.

In alle activiteiten tijdens de samenwerking van MKB Twente en INN’ Twente worden de samenhang en versterking van elkaars doelstellingen of missie gezocht.

Hieronder de link naar een reportage van het release event op 14 december jl. in De Gieterij van ROC van Twente. Gemaakt door TVEnschedeFM.

https://www.youtube.com/watch?v=KVA-ly9kToc&feature=youtu.be