Regelingen en subsidies

Regelingen en subsidies

20-07-2017

Iemand met een uitkering in dienst nemen?
Op basis van uw personeelsvraag stelt Werkplein Twente de meest geschikte kandidaten aan u voor. Wanneer u ervoor kiest een medewerker met een uitkering in dienst te nemen, zijn er subsidies en regelingen om het voor u eenvoudiger én aantrekkelijker te maken.

Een aantal van deze subsidies en regelingen:

 • Proefplaatsing
  Een proefplaatsing houdt in dat een kandidaat een aantal maanden op proef werkt bij uw bedrijf. In die periode behoudt de kandidaat de uitkering. Tijdens de proefperiode ervaart zowel u als de kandidaat of de samenwerking bevalt. Voorwaarde voor een proefplaatsing is dat u bij goed functioneren minimaal een contract van zes maanden aanbiedt.
 • Loonkostensubsidie / loonkostendispensatie
  Iemand met verminderde arbeidsproductiviteit kan niet altijd evenveel werk verzetten als iemand zonder die beperking. Als u iemand met een structurele of tijdelijke arbeidsbeperking in dienst neemt, betaalt u alleen de loonwaarde: wat deze persoon kan doen op een bepaalde werkplek. U betaalt de werknemer voor de gewerkte uren het geldende cao-loon of minimaal het wettelijk minimumloon. De overheid compenseert u of de werknemer in het verschil.
 • Premiekorting
  Voor jongeren, 56-plussers, arbeidsgehandicapten en personen die zijn opgenomen in het Landelijk Doelgroep Register kunt u een korting krijgen op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling krijgen van deze premies. De hoogte van de premiekorting is per 1-1-2016 gewijzigd. De maximale kortingen liggen tussen €2.000 en €7.000 per jaar en kunnen één of drie jaar worden toegepast.
 • Begeleiding op de werkplek
  Een deel van de mensen met een beperking heeft extra begeleiding nodig om het werk uit te kunnen voeren. Een (interne) jobcoach geeft die begeleiding. Als uw werknemer een structurele beperking heeft en continue ondersteuning nodig heeft, is een jobcoach via Werkplein Twente beschikbaar.
 • No-riskpolis
  Met de no-risk polis loopt u als werkgever minder financieel risico. De no-riskpolis is een regeling waarbij UWV een groot deel van de ziektewetuitkering betaalt voor werknemers met een ziekte of een handicap.
 • Werkplekvoorzieningen
  Wanneer u als werkgever iemand aanneemt met een ziekte of een handicap, kan het zijn dat er aanpassing nodig is van het werk of de werkplek. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT of meubilair. Dit brengt extra kosten met zich mee. Gaat het om niet-meeneembare aanpassingen, dan kunt u als werkgever een vergoeding aanvragen.

Neem contact op voor meer info over alle regelingen en subsidies via Werkplein Twente.