UPDATE coronavirus: deze week webinars over TOZO en NOW

UPDATE coronavirus: deze week webinars over TOZO en NOW

31-03-2020

Bron: VNONCW 30-03-2020

Dit weekend klonk er veel kritiek op de toegang tot de TOGS-regeling, de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro voor ondernemers die door de coronamaatregelen worden getroffen.
EZK kwam snel met een uitbreiding naar winkeliers in de non-food, zoals kledingzaken en schoenenwinkels. Maar nog steeds zijn er talloze ondernemers met vergelijkbare problemen die buiten de boot dreigen te vallen.
Wij zijn nu met onze branches en het ministerie van EZK in overleg hoe we de toegang tot deze regeling kunnen verbreden en hoe dat soepel en laagdrempelig te organiseren.

Ook morgen zal weer een spannende dag worden. Als het goed is, komt het kabinet met de voor ondernemers zo belangrijke NOW-regeling. We horen in de wandelgangen dat het loket bij het UWV dan op 6 april opengaat. Vanaf dat moment zouden ondernemers dan een aanvraag kunnen indienen. Daarnaast gaat het kabinet morgen iets zeggen over het verlengen van de coronamaatregelen die tot nu toe tot 6 april gelden. We gaan er van uit dat de maatregelen worden verlengd, de grote vraag is natuurlijk tot wanneer.

Graag wijzen wij u nogmaals op het loket dat wij samen met de Kamer van Koophandel hebben ingericht www.kvk.nl/corona of tel 0800-2117 waar ondernemers terecht kunnen voor informatie, hulp en advies.

Nieuwe corona-dossiers

MKB-Nederland en VNONCW hebben op hun websites nieuwe dossiers ingericht, o.a. over
Uitstel belastingen, Werk en inkomen, Financiering en Regels en veiligheid.