SUN Twente helpt in deze corona-tijd, ook bij eerste levensbehoeften

SUN Twente helpt in deze corona-tijd, ook bij eerste levensbehoeften

6-05-2020

Juist in deze moeilijke Corona-periode ziet SUN ook dat mensen in steeds grotere problemen komen,omdat inkomsten wegvallen en dat dan snel hulp moet komen.  Als het gaat om de dagelijkse levensbehoeften kan SUN steun bieden, bijvoorbeeld door boodschappenpakketten. De Voedselbank is natuurlijk de eerst aangewezen organisatie hiervoor. Maar als mensen het lastig vinden daarheen te gaan, of de Voedselbank om een andere reden geen oplossing biedt, dan kan SUN er voor zorgen.

Als je aantoonbaar door de Corona crisis in de problemen bent gekomen en hiervoor in aanmerking wilt komen, ga dan naar Inloop aan de Aa, Schuttenstraat 7te Almelo, en vraag naar Sjoeke Veenstra. Zij is contactpersoon. Inloop van maandag tot en met donderdag tussen 9.30uen 12.00.

Hulpverleners die nu moeilijker het contact met hun cliënten kunnen onderhouden, kunnen we aan digitale hulpmiddelen, zoals een Tablet, helpen door deze aan te schaffen en in bruikleen te geven.

De Stichting Urgente Noden Twente biedt normaliter financiële hulp aan mensen in Almelo die een dringend financieel probleem hebben en die tussen wal en schip dreigen te vallen. Is er geen geld voor een bed voor een kind in de nieuwe woning, of voor een noodzakelijke medische voorziening of dreigt iemand zijn woning te worden uitgezet? Als SUN ziet dat het een dringend probleem is en dat geen andere financiële hulp snel geboden kan worden, dan springt SUN in. Leg wel eerst even contact meteen hulpverlener, SUN accepteert alleen aanvragen van professionele organisaties. De hulpverlener doet via de website SUN Twente.nl de aanvraag en SUN doet de rest. Betaald wordt zo nodig binnen 24 uur.  Andere gemeenten zijn uiteraard welkom om aan te sluiten bij SUN Twente.

En voor andere snelle hulp met geld is er altijd de site. Een aanvraag kan alleen via een hulpverlener.  SUN Twente biedt hulp als andere loketten gesloten blijven.

Ze was sprakeloos nog mooier dan een
kerstpakket!