MIT-regeling 2018: Subsidie voor haalbaarheidsprojecten

MIT-regeling 2018: Subsidie voor haalbaarheidsprojecten

10-04-2018

Ben je een innovatieve mkb’er en heb je plannen om een nieuw product of proces (in samenwerkingsverband) te ontwikkelen? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor een subsidie van de MIT-regeling (MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Vanaf 17 april 2018 wordt de subsidieregeling voor haalbaarheidsprojecten opengesteld.

 MIT-regeling 2018: Subsidie voor haalbaarheidsprojecten

Doel van de MIT-regeling

Doel van de MIT-regeling is het stimuleren van innovatieactiviteiten binnen het mkb over de regiogrenzen heen. De volgende instrumenten vallen onder de MIT-regeling:

 • Haalbaarheidsprojecten;
 • R&D-samenwerkingsprojecten;
 • Kennisvouchers;
 • TKI-Innovatiemakelaars;
 • TKI-netwerkactiviteiten.

In dit artikel gaan we specifiek in op het instrument haalbaarheidsprojecten.

Wie kan subsidie voor haalbaarheidsprojecten aanvragen?

Een individuele mkb-ondernemer kan een haarbaarheidsproject aanvragen. Met een haalbaarheidsproject kan de mkb-ondernemer de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject in kaart brengen. De subsidie voor haalbaarheidsprojecten kan worden aangevraagd in de provincie of regio waar de aanvrager gevestigd is. In bepaalde gevallen, afhankelijk van topsector, zal een aanvraag gedaan moeten worden bij het landelijke loket.

Wat is een haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie (minimaal 60% van de kosten), eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

 • Haalbaarheidsstudie: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse;
 • Industrieel onderzoek: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, creatie van onderdelen voor complexe systemen, de bouw van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen of pilotlijnen;
 • Experimentele ontwikkeling: prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden.

Haalbaarheidsprojecten: de belangrijkste voorwaarden en de hoogte van de subsidie

 • De projectactiviteiten moeten passen binnen één van de topsectoren: Agri & Food, Chemie & Energie inclusief Biobased, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water;
 • Alleen de kosten van de aanvrager zijn subsidiabel;
 • Binnen 4 maanden na indiening van de subsidieaanvraag wordt gestart met de uitvoering van het haalbaarheidsproject en de looptijd bedraagt maximaal 1 jaar;
 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is minimaal €1.000,- en maximaal € 25.000.

Openstelling haalbaarheidsprojecten

Vanaf 17 april 2018 kan je een aanvraag voor haalbaarheidsprojecten indienen. De sluitingsdatum voor deze subsidie is 6 september 2018 om 17.00 uur. De projecten worden afgehandeld in volgorde van ontvangst van volledige aanvragen. De subsidies worden verleend totdat het beschikbare subsidieplafond bereikt is. Vanwege de grote verwachte populariteit, adviseren wij om z.s.m. na opening de aanvraag in te dienen, bij voorkeur op de openingsdag 17 april.

Meer weten of hulp bij het aanvragen van de MIT-regeling?

Wil je weten of je in aanmerking kunt komen voor de MIT-regeling haalbaarheidsprojecten, of wil je meer weten over deze regeling? Neem dan direct vrijblijvend contact op met de subsidieadviseurs van KroeseWevers. Zij helpen je graag verder.

 

Bron: https://kroesewevers.nl/actueel/nieuws/-mit-regeling-2018-subsidie-voor-haalbaarheidsprojecten