Strategisch partnerschap MKB Twente en Twente Mobiel

Strategisch partnerschap MKB Twente en Twente Mobiel

14-09-2016

MKB Twente en Twente Mobiel slaan de handen ineen voor een bereikbare regio Twente. Op 29 augustus zetten Rob Soeters, projectleider Twente Mobiel, en André de Lizer, directeur MKB Twente, hun handtekening en bekrachtigen zij daarmee hun samenwerking. “We zien veel kansen voor MKB’ers bij hun mobiliteitsbeleid. Zeker nu ze georganiseerd samenwerken bij MKB Twente”, aldus Soeters. De Lizer vult aan: “Een groen en gezond beleid, maar bovenal kostenbesparening en goed werkgeverschap, is voor iedereen interessant. En daarmee een toegevoegde waarde voor MKB Twente en haar achterban”.

MKB Twente en Twente Mobiel gaan op zoek naar een kosteneffectieve aanpak voor het uitvoeren van mobiliteitsmanagement acties. Met als doel een bereikbare regio voor alle ondernemers. Onder het toeziend oog van de twee bestuurders Jan Gerritsen (voorzitter MKB Twente) en Herman Mulder (stuurgroepvoorzitter Twente Mobiel) werd de samenwerking met een ferme handdruk beklonken. Mulder: “Er wordt wel eens gedacht dat mobiliteitsmanagement alleen is weggelegd voor grote werkgevers. Dat is niet zo. Juist voor de kleine ondernemer biedt het vele kansen. Denk aan gezonde werknemers door stimulering van het fietsgebruik. Maar ook kostenbesparingen door efficiënt inplannen van zakelijke ritten.”

Geen woorden maar daden

Na de ondertekening begint het pas. Als eerste worden alle MKB leden uitgenodigd om mee te doen aan een kort onderzoek naar het reisgedrag van hun medewerkers en worden ze geinformeerd over voorbeelden van acties op het gebied van fietstimulering, carpoolen, actuele reisinformatie, thuiswerken. Op basis van de uitkomsten bepalen MKB Twente en Twente Mobiel welke vervolgacties worden ingezet. Acties die passen bij de behoeften van de ondernemers.

Twente Mobiel

Twente Mobiel helpt werkgevers bij hun mobiliteitsbeleid. Door het geven van advies, ondersteuning en samen realiseren van acties en projecten. Met elkaar wordt gestreefd naar een vermindering van het onnodig autogebruik in de spits. Twente Mobiel is onderdeel van provincie Overijssel en voert de werkgeversaanpak van het programma Beter Benutten uit. In dit programma werken rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s over weg, water en spoor te verbeteren.